:

Vad kostar en ombesiktning på Opus?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar en ombesiktning på Opus?
 2. Hur mycket kostar Regbes?
 3. Vad kostar en efterbesiktning?
 4. Hur använder man rabattkod Opus?
 5. Hur lång tid har man på sig för efterkontroll?
 6. Måste man göra efterkontroll på samma ställe?
 7. Hur mycket kostar det att registrera om en bil till A-traktor?
 8. Vad gör man på en registreringsbesiktning?
 9. Vad gäller vid Efterbesiktning?
 10. Vad är Efterbesiktning?
 11. Vad betyder siffrorna på Besiktningsprotokollet?
 12. Hur mycket får det skilja på bromsarna?
 13. Hur lång tid har man på sig att göra en ombesiktning?
 14. Hur lång tid har man på sig att besiktiga om?
 15. Måste man Ombesikta på samma ställe?

Vad kostar en ombesiktning på Opus?

Pris kontrollbesiktning och efterkontroll

Fordon och totalviktKontrollbesiktningEfterkontroll
Personbil (max totalvikt 3500 kg)Pris från 699 krPris från 300 kr
Lätt lastbil (max totalvikt 3500 kg)Pris från 699 krPris från 419 kr
MC- och mopedbesiktning
MotorcykelPris från 579 krPris från 299 kr

Hur mycket kostar Regbes?

Ordinarie pris 319 kr.

Vad kostar en efterbesiktning?

Pris Kontrollbesiktning Personbil

FordonTotalviktEfterkontroll
Personbil förbokad och förbetaldMax 3500 kg319 kr**
Personbil förbokad, betala på stationMax 3500 kg319 kr**
Personbil Drop-InMax 3500 kg319 kr**
Personbil3 501 kg -499 kr

Hur använder man rabattkod Opus?

När du bokar tid lägger du in kampanjkoden i bokningen så reduceras priset på besiktningen direkt. Tänk på att medlemskortet behöver visas upp i samband med besiktning.

Hur lång tid har man på sig för efterkontroll?

En efterkontroll måste göras inom 30 dagar för att inte få körförbud. Fordonet får inte användas mer än nödvändigt innan efterkontrollen utförts och godkänts. Om du får föreläggande om efterkontroll får du veta det direkt efter besiktningen. Du får då en lista på punkter som behöver åtgärdas innan ombesiktningen.

Måste man göra efterkontroll på samma ställe?

Måste efterkontrollen utföras på samma station som den periodiska besiktningen är gjord hos? Nej. Den periodiska besiktningens efterkontroll kan också utföras på en annan station än var den ursprungliga besiktningen är gjord.

Hur mycket kostar det att registrera om en bil till A-traktor?

A-traktorn är inte en A-traktor om den kan köras snabbare än 30 kilometer i timmen. Om fordonet inte uppfyller kraven för det den är registrerad som, så blir ägaren skyldig att genomföra en ny registreringsbesiktning till en kostnad av 2.000 kronor. Alltså mycket dyrare än en vanlig kontrollbesiktning.

Vad gör man på en registreringsbesiktning?

Vi identifierar fordonet tekniskt och kontrollerar fordonet ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Vi fastställer också de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret. Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat vad gäller bromsar, avgasrening och krocksäkerhet.

Vad gäller vid Efterbesiktning?

Om du inte har varit på efterkontroll inom 30 dagar får ditt fordon körförbud. Efter ytterligare 30 dagar måste du dessutom göra en ny kontrollbesiktning. Efter tre underkända kontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig.

Vad är Efterbesiktning?

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare slutbesiktning har blivit åtgärdade. När besiktningen är gjord skriver besiktningsmannen ett utlåtande. Utlåtandet från efterbesiktningen får inte innehålla några nyupptäckta fel, utan bara de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna.

Vad betyder siffrorna på Besiktningsprotokollet?

2. I besiktningsresultatet framgår att fordonet är godkänt och att nästa kontrollbesiktning ska ske senast det datum som anges. I exemplet ska fordonet genomgå ny kontrollbesiktning senast . Nästa besiktningsdatum baseras på den månad som fordonet senast utförde kontrollbesiktningen i.

Hur mycket får det skilja på bromsarna?

Ojämn bromsverkan får en del bilar också underkänt för. Det är när det är stor skillnad i bromskraft mellan hjulen på samma axel. Skillnaden får vara högst 30 procent för att det ska bli godkänt vid besiktningen. Om bromsarna tar ojämnt kan det leda till kraftiga kursavvikelser vid panikbromsning, speciellt i halka.

Hur lång tid har man på sig att göra en ombesiktning?

Om du inte har varit på efterkontroll inom 30 dagar får ditt fordon körförbud. Efter ytterligare 30 dagar måste du dessutom göra en ny kontrollbesiktning. Efter tre underkända kontroller i rad måste du återkomma för en efterkontroll inom en vecka, annars inträder körförbud, oavsett var i perioden du befinner dig.

Hur lång tid har man på sig att besiktiga om?

För en helt ny bil gäller att lätta personbilar och lätta lastbilar ska besiktas för första gången senast 36 månader efter att fordonet togs i bruk. Andra besiktningen ska genomföras senast 24 månader efter föregående besiktning och därefter ska besiktning fortsatt ske senast 14 månader efter föregående besiktning.

Måste man Ombesikta på samma ställe?

Du kan göra en efterkontroll/ombesiktning hos valfritt besiktningsföretag eller låta en ackrediterad verkstad reparera felet och intyga åtgärden (ibland kallat ”släcka en 2:a”). Vi erbjuder efterkontroll utan tidsbokning på flertalet av våra stationer – klicka här för att se tider på din närmaste station.