:

Hur tjock ska takisolering vara?

Innehållsförteckning:

 1. Hur tjock ska takisolering vara?
 2. Hur tjock Linisolering?
 3. Vilka tjocklekar finns det på isolering?
 4. Vad kostar det att isolera innertak?
 5. Hur tjock ska luftspalten vara?
 6. Hur isolerar man pulpettak?
 7. Hur tjock isolering utan ångspärr?
 8. Hur stor skillnad gör tilläggsisolering?
 9. Hur mycket isolering passivhus?
 10. Hur mycket extra isolering?
 11. Vad kostar Cellulosaisolering?
 12. Hur isolerar man ett tak?
 13. Hur stor luftspalt yttervägg?
 14. Hur bygger man en luftspalt?
 15. Hur bygger man ett pulpettak?

Hur tjock ska takisolering vara?

Det finns flera parametrar som påverkar U-värdet, men som en tumregel kan man säga att det idag krävs 300–350 mm mineralull för att isolera ett tak i tillräcklig utsträckning. (Vad gäller lösull ligger motsvarande siffra kring 500 mm.) Fram till 90-talet var isoleringen sällan tjockare än 100–200 mm.

Hur tjock Linisolering?

Linisolering av 50 mm tjocklek kan klippas med vanliga saxar. Tjockare storlekar fram till 150 mm kapas med stålklinga, vinkelslip med lite större diameter, eller bandsåg.

Vilka tjocklekar finns det på isolering?

Du kan välja smidiga skivor av isolering (med tjocklek från 45 mm upp till 195 mm) att sätta upp, annars har vi även flera varianter av rullar med isolering. Samtliga av dessa olika isoleringar är tillverkade av mineralull av hög kvalitet.

Vad kostar det att isolera innertak?

Kostnaden för att isolera en vind beror på hur och vad som ska tilläggsisoleras. Exempelvis kan en takisolering kosta allt från 500 kronor till 1 500 kronor per kvadratmeter och en tilläggsisolering av vindbjälklaget kan kosta från 150 kronor till 500 kronor per kvadratmeter.

Hur tjock ska luftspalten vara?

En luftspalt på ≥ 25 mm bör utföras mellan isoleringens överkant och inbrädningen. Takbjälkarna skyddas mot väta med byggpapp till exempel YEP 2500. Beakta att byggpapp inte får ligga fritt exponerad i mer än tre månader. Värmeisolering utförs från undersidan.

Hur isolerar man pulpettak?

Snedtak kan byggas som parallelltak/pulpettak med balkar eller på ramverkstakstolar och liknande. Man får de bästa lösningarna med ett jämtjockt isoleringsskikt runt hela takytan – något som inte är helt självklar för ramverkstakstolar. Läs mer om tak med ramverkstakstolar.

Hur tjock isolering utan ångspärr?

Som tumregel säger man att du ska ha en ångspärr i ditt hus om du har tjockare isolering än 200 mm i väggarna och taket.

Hur stor skillnad gör tilläggsisolering?

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är det som lönar sig bäst om man vill minska kostnaderna för uppvärmningen av sitt hus. Men att ohämmat fylla på isoleringsmaterial får effekter som inte är önskvärda. Sven Lundstedt berättar hur man undviker fuktskador på vinden.

Hur mycket isolering passivhus?

Passivhusen isoleras på ett mer omfattande sätt i jämförelse med traditionella hus. Ett tätt klimatskal beskrivs även som a och o när det kommer till dessa typer av hus. Närmare bestämt krävs mindre isolering mot marken, som är kall – och desto mer vid taket, dit all värme ansamlas.

Hur mycket extra isolering?

Det bästa är att inte överstiga 30-50 cm isolering i vindsbjälklaget. Isoleringen är en viktig del, men för att inte skapa fuktproblem behöver vinden även alltid vara ventilerad. Detta blir extra viktigt efter en isolering av vindsbjälklaget, så sätt in ventiler och vindavledare. Du vill inte att fuktig luft blir kvar.

Vad kostar Cellulosaisolering?

Priser

TjocklekGlasull (Isovers InsulSave)Cellulosaisolering (WarmFiber)
20 cm120:-/m²140:-/m²
30 cm160:-/m²170:-/m²
40 cm180:-/m²190:-/m²
50 cm210:-/m²220:-/m²

Hur isolerar man ett tak?

Vid installation av isoleringen är det viktigt att man kontrollerar lufttätheten för att förhindra köldbryggor och kondensering. Vi rekommenderar att man använder cirka 400 mm isolering till yttertak-innertak i nya lågenergihus. Obrännbar PAROC stenull mellan takstolarna ökar även ljudisoleringen av taket.

Hur stor luftspalt yttervägg?

En grundläggande förutsättning är att ha en tillräcklig luftspalt bakom fasadskiktet. Den bör vara minst 20 millimeter bred och läkten ska vara vertikal, så att vatten kan rinna nedåt och dräneras ut från fasaden.

Hur bygger man en luftspalt?

Luftspalten skapas genom att masonitskivor monteras 20-22 cm från takets råspont mellan taksparrarna. Utrymmet luftas genom att hål tas upp genom stötlisten närmast taket på husets utsida. För att undvika att insekter tar sig in ska ett insektsnät monteras mellan panel och stötlist.

Hur bygger man ett pulpettak?

Ett pulpettak kan byggas med balkar fritt upplagda på två stöd eller kontinuerliga över flera stöd. Taklutningen kan åstadkommas antingen genom att jämnhöga balkar läggs på olika vägghöjder eller med pulpetbalkar. I det senare fallet blir bärverkets undersida horisontell, vilket ibland kan vara till fördel.