:

Hur långt efter en försäljning kan jag som uppfödare bli skyldig att stå för de eventuella fel som uppstår hos hunden?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt efter en försäljning kan jag som uppfödare bli skyldig att stå för de eventuella fel som uppstår hos hunden?
 2. Kan jag försäkra någon annans hund?
 3. Vad kostar det att ta bort en tand på hund?
 4. Hur får jag min hund att gå utan koppel?
 5. Hur länge gäller uppfödarens försäkring?
 6. När räknas man som uppfödare?
 7. Vad är ansvarsförsäkring hund?
 8. Vad är Ptr?
 9. Vad kostar Evidensias Tandvårdspaket?
 10. Hur får jag min hund att lyssna på mig?
 11. Hur får man en hund att lyssna på en?
 12. Vad innebär Valpkullsförsäkring?
 13. Vad kostar det att försäkra en valpkull?
 14. Hur många valpkullar?
 15. Vad krävs av en uppfödare enligt dig?

Hur långt efter en försäljning kan jag som uppfödare bli skyldig att stå för de eventuella fel som uppstår hos hunden?

Uppfödaren är skyldig att ersätta valpköparen om ett dolt fel upptäcks inom tre år från leveransdagen. Det kan handla om att ersätta veterinärvårdskostnader och mediciner för hunden. Om felet är så allvarligt att hunden måste avlivas så får uppfödaren ersätta köparen med inköpspriset.

Kan jag försäkra någon annans hund?

När du har ingått avtal med Moderna Djurförsäkringar är det du som är försäkringstagare. För att information eller ersättning ska lämnas till annan person än försäkringstagaren, till exempel till ägaren av hunden, krävs en fullmakt från dig som försäkringstagare.

Vad kostar det att ta bort en tand på hund?

En vanlig tandstensborttagning brukar kosta någonstans mellan 2500 kr och 4500 kr, men har du misskött din hund kan flera tänder behöva dras ut vilket ofta leder till en saftig faktura på upp emot 8 0 kr.

Hur får jag min hund att gå utan koppel?

Att träna din hund att stanna vid dig utan koppel handlar om repetition och belöning. Ta alltid med dig gott om godisbitar när du är ute med hunden, så att du kan belöna hen varje gång hen återvänder, men håll dem utom synhåll så att hunden får arbeta för belöningen.

Hur länge gäller uppfödarens försäkring?

Som uppfödare tecknar du försäkringen innan du säljer valparna, men före det att valpen blir fyra månader gammal. Försäkringen börjar gälla tidigast när valparna är åtta veckor. En ny dolda fel-försäkring tecknas för varje kull. Du betalar en gång per kull och varje försäkring gäller i tre år.

När räknas man som uppfödare?

En uppfödare räknas som regel som näringsidkare oavsett om hunduppfödningen bedrivs som yrkes- eller hobbyverksamhet (vid sidan av det ordinarie arbetet). Lagligt sett är därför uppfödaren jämställd med bilhandlaren eller affärsinnehavaren och har samma skyldigheter gentemot köparen.

Vad är ansvarsförsäkring hund?

Om din hund skadar någon annans husdjur eller ägodelar blir du som hundägare ersättningsskyldig för de eventuella kostnader som uppstår. Och för att inte behöva betala hela skadeståndet ur egen ficka behöver du ha en ansvarsförsäkring.

Vad är Ptr?

Vid en professionell tandrengöring (PTR) utförs olika undersökningar för att avgöra varje enskild tands hälsa. Vi mäter förlust av tandens stödjevävnad och utför röntgenundersökning av de tänder som är skadade, har ett ökat fickdjup eller förefaller saknas.

Vad kostar Evidensias Tandvårdspaket?

Tandvård

Tandvårdspaket inkl röntgen hund4200:-
Tandvårdspaket inkl röntgen katt3600:-

Hur får jag min hund att lyssna på mig?

Din och hundens relation Ju mer du tar initiativ till bra och kul aktiviteter, desto bättre blir er relation. Därmed ökar sannolikheten att hunden lyssnar även när något spännande händer i omgivningen. Ett bra sätt att bättra på er relation är att ofta göra aktiverings- och kontaktövningar med hunden.

Hur får man en hund att lyssna på en?

Genom att vara konsekvent får du en hund som lyssnar på dig, varje gång. I belöningsbaserad träning betyder det att du belönar hunden när du ber den om något. Hunden ska lära sig att den alltid kan belöning när den lyssnar på dig.

Vad innebär Valpkullsförsäkring?

Försäkringen ger dig ett bra skydd om det upptäcks dolda fel på en valp som du har sålt. Den gäller tills hunden är 39 månader. Försäkringen gäller endast för valpar som är födda i Sverige.

Vad kostar det att försäkra en valpkull?

Ordinarie pris är 700 kr. Hela valpkullen ingår i försäkringen. Försäkringen ska tecknas innan valparna är 12 veckor och innan de levereras till ny ägare, för att den ska vara giltig. Försäkringen gäller i tre år från valparnas leveransdatum.

Hur många valpkullar?

Tik som fyllt 10 år får inte användas i avel Forts 2:5 att inte låta tik föda fler än fem (5) valpkullar. Om en tik får två (2) valpkullar inom tolv (12) månader ska tiken sedan ges minst tolv (12) månaders vila före nästa valpning. Tik som fyllt sju (7) år ska vila minst tolv (12) månader mellan sina kullar.

Vad krävs av en uppfödare enligt dig?

Det är mycket att hålla koll på som uppfödare! Tiken och valparna ska ha det bra på alla sätt, rastgården ska ha rätt storlek, miljön ska vara säker, hundarna ska ha motion och stimulans, flocklivet ska fungera och mycket annat. Vi har tagit fram en broschyr till dig som är uppfödare inom Svenska Kennelklubben.