:

Vad kostar en stensättare i timmen?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kostar en stensättare i timmen?
  2. Vad kostar en garageuppfart?
  3. Vad kostar betongsten?
  4. Vad kostar det att lägga kullersten?
  5. Hur mycket tjänar en stensättare?
  6. Vad kostar mönstrad Markbetong?
  7. Vad kostar det att asfaltera 100 kvm?
  8. Vad kostar det att stenlägga en uppfart?
  9. Hur mycket kullersten per kvm?
  10. Vad gör en stensättare?

Vad kostar en stensättare i timmen?

En stensättare kostar ungefär 400-700 kr/timmen att anlita (inklusive moms) och ofta får du ett paketpris för både material och arbete av en plattläggare eller stensättare. Priset totalt för att lägga marksten brukar ligga på mellan kr/kvadratmeter.

Vad kostar en garageuppfart?

Mellan 3 kronor (endast asfalten), det beror på hur markarbetet ser ut samt om du behöver hjälp med alla moment (schaktning, förberedelser och asfaltering). Vill du ha hjälp med alla arbetsmoment samt maskiner hamnar kostnaden från cirka 1 250 kronor per m2.

Vad kostar betongsten?

Stenkostnaden – som i genomsnitt ligger på ca 200 kr för betongvaror och ca 400 kr för äkta natursten. 3. Anläggningskostnaden – som kostar någonstans mellan 2 kr per kvm.

Vad kostar det att lägga kullersten?

Pris på marksten Kullersten ligger i ungefär samma prisspann, men kom ihåg att det inte täcker lika snabbt som betongplattor, så arbetskostnaden kommer säkerligen att bli högre. Smågatsten kostar någonstans mellan 500-700 kronor per kvadrat, detsamma gäller färdigpassad natursten och marktegel.

Hur mycket tjänar en stensättare?

33 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad kostar mönstrad Markbetong?

780/kvm färdig yta ja, inkl allt.. Markarbete, material, armering, gjutning, mönstring, arbete och moms.. Allt!

Vad kostar det att asfaltera 100 kvm?

Som en riktlinje kan man dock räkna med att priset för endast själva asfalteringen vanligtvis brukar kosta från 150 kr per kvadratmeter exklusive moms och uppåt. För hela arbetet med alla olika moment inkluderade får du ofta räkna med en kostnad på minst 500 kr per kvadratmeter och uppåt.

Vad kostar det att stenlägga en uppfart?

Total materialkostnad för att lägga marksten av normal kvalitet, inklusive bärlager och kross, kan schablonberäknas till runt 250 kr/kvadratmeter. En uppfart som ska få plattor eller marksten på 30 kvm kostar alltså runt 7 500 kr för material.

Hur mycket kullersten per kvm?

Fakta

Artikelnummer602
FärgGrå / Ljusgrå
Vikt per pall1000
Antal kvm per pall3
AnvändningsområdeUtomhusbruk

Vad gör en stensättare?

De lägger kantsten och gatsten samt sten- och betongplattor på gång- och körbanor, i hamnområden, på parkeringsytor, terminaler - ofta i stadsmiljöer eller andra offentliga miljöer. Stensättare arbetar med olika sorters material, men ofta är det naturmaterial som granit och skiffer.