:

Vad innebär klass 3 fängelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär klass 3 fängelse?
 2. Hur länge kan en 17 åring vara häktad?
 3. När åker man in i fängelse efter dom?
 4. Hur länge får man max sitta i häktet?
 5. Vem har suttit längst i häktet i Sverige?
 6. Hur lång tid efter rättegång kommer dom?
 7. Vilka hamnar på klass 3?
 8. Vad är omhäktningsförhandling?
 9. Vilken kvinna har suttit längst i fängelse i Sverige?

Vad innebär klass 3 fängelse?

Enligt tidigare säkerhetsklassning på skalan A-E hade öppna anstalter säkerhetsklass E och slutna anstalter säkerhetsklass A-D. Fängelser i säkerhetsklass 3 saknar direkta rymningshinder. Det innebär att de intagna kan röra sig fritt på anstalten, och att anstalten endast låses nattetid.

Hur länge kan en 17 åring vara häktad?

Häktning beslutas av domstolen efter en häktningsförhandling. Blir den misstänkte häktad får han eller hon hållas häktad högst fjorton dagar, därefter måste en ny häktningsförhandling genomföras. Det finns ingen bortre gräns för hur länge en person kan sitta häktad.

När åker man in i fängelse efter dom?

Ett fängelsestraff ska verkställas så snart som möjligt. Det betyder normalt tre månader efter att domen har vunnit laga kraft, som innebär att den inte längre kan överklagas. Det är Kriminalvårdens uppdrag att se till att ditt straff verkställs.

Hur länge får man max sitta i häktet?

Sammanfattningsvis ska en misstänkt över 18 år som huvudregel häktas i högst nio månader och en misstänkt under 18 år häktas i högst tre månader, i väntan på att åtal ska väckas. Om synnerliga skäl föreligger kan dock häktningstiden förlängas.

Vem har suttit längst i häktet i Sverige?

Men det är i dag mer regel än undantag. I dag har 20 personer suttit häktade mer än ett år. De som har suttit allra längst har suttit instängda i drygt 1 400 dagar, varav ca 1 000 dagar med restriktioner. Under 20 stycken 15–17-åringar häktade, varav 97 var isolerade med restriktioner.

Hur lång tid efter rättegång kommer dom?

Svar: Hur lång tid det tar innan domen meddelas efter en rättegång är olika. Vid vissa förhandlingar lämnas dom redan i slutet av rättegången, samma dag. I de flesta fall brukar dom meddelas efter ca två veckor.

Vilka hamnar på klass 3?

Klass 1: Kumla, Hall, Saltvik, Hällby, Norrtälje, Tidaholm, Salberga. Klass 2: Övriga slutna anstalter. Klass 3: Öppna anstalter....Det som avgör vilken klassning ett fängelse har är bland annat:

 • Förmågan att motstå rymningar.
 • Förmågan att motstå fritagningsförsök.
 • Förmågan att hantera ett svårhanterligt klientel.

Vad är omhäktningsförhandling?

Vid en omhäktningsförhandling ska domstolen pröva dels om de omständigheter som motiverat häktningen fortfarande finns kvar, dels om det i förekommande fall fortfarande finns skäl att låta åklagaren besluta om restriktioner.

Vilken kvinna har suttit längst i fängelse i Sverige?

Solveig Lillemor Östlin, född Wennerstrand i Örebro, död i Skärholmens distrikt i Stockholm, var en svensk författare och den kvinna som suttit längst sammanlagd tid i fängelse i Sverige. Östlin blev gravid som 16-åring och fick dispens att gifta sig 1958 trots sin ålder.