:

Hur mäter man dörrmått?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mäter man dörrmått?
 2. Måste man ha bygglov för att byta ytterdörr?
 3. Hur mäts en ytterdörr?
 4. När är ett svartbygge preskriberat?
 5. Vad räknas som Fasadändring?
 6. Vad är modulmått på en dörr?
 7. Vad är ett karmmått?
 8. Vad är ett dörrblad?

Hur mäter man dörrmått?

Hur mäter jag modulmått på fönster och dörr?

 1. Lossa foder så att hålet i väggen friläggs.
 2. Mät bredd och höjd på hålet som fönstret eller dörren ska monteras i.
 3. Skulle inte modulmåttet finnas, mät även den gamla karmens yttermått.

Måste man ha bygglov för att byta ytterdörr?

Du kan behöva ansöka om bygglov för att byta dörr. du bor i ett en- eller tvåbostadshus och planerar att utföra fasadändringar som ändrar byggnadens eller områdets karaktär. du ska byta till en större dörr, ta bort en dörr eller sätta in en helt ny dörr där det inte funnits någon dörr tidigare.

Hur mäts en ytterdörr?

En ytterdörr mäts med karmen alltså karmyttermått, Karmen är den delen som skruvas fast i väggen vanligast med karmskruv.

När är ett svartbygge preskriberat?

10 år. Om det gått mer än 10 år efter att till exempel ett hus byggts utan bygglov är det för sent för kommunen att besluta om rivningsföreläggande. Preskriptionstiden för olovligt byggande är alltså 10 år.

Vad räknas som Fasadändring?

Att ändra en byggnads yttre utseende kallas även fasadändring. I det begreppet ingår flera olika åtgärder som att byta färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial. Bygglov krävs även för att göra andra ändringar av en byggnad, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Vad är modulmått på en dörr?

Måtten på alla standarddörrar baseras på ett modul- system om jämna decimeter, där bredd skrivs före höjd till exempel 10x21. Modulmåttet avser hålet i väggen. Karmens yttermått är ca 12 mm mindre på bredd och höjd. Detta för att kunna justera och dreva (isolera) mellan karm och vägg.

Vad är ett karmmått?

Karmyttermåttet är måttet på utsida karm, bredd x höjd. Hålmåttet i fasaden bör vara ca 15 mm större än karmyttermåttet.

Vad är ett dörrblad?

den öppningsbara delen i en dörr.