:

Kan man sälja koraller?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man sälja koraller?
 2. Vad händer med koraller som bryts av från resten av revet?
 3. Hur många procent av korallreven är döda?
 4. Får man sälja snäckor?
 5. Får man sälja Ormskinnsväskor?
 6. Hur får man Cites intyg?
 7. Vad händer om korallreven dör ut?
 8. Hur påverkas djuren i vattnet när korallreven hotas och dör?
 9. Vad händer om korallerna dör?
 10. Vad menas med Korallblekning?
 11. Är det tillåtet att plocka snäckor?
 12. Får man sälja pälsar?
 13. Får man köpa Vargskinn?
 14. När behövs CITES intyg?
 15. Vad kostar ett CITES intyg?

Kan man sälja koraller?

Det finns inget förbud att sälja koraller men om man gör det ska butiken kunna visa ursprung och lagligt köp för alla koraller. Många koraller är CITES listade och då behövs särskilda import och export tillstånd som ska godkännas av både export och importlandet.

Vad händer med koraller som bryts av från resten av revet?

Sedimentering. Kalkbrytning i korallrev samt avverkning av mangrover och annan skog gör att utflödet av sediment och slam ökar över korallerna. Det leder till att korallreven dör till följd av för lite solljus. Solljus i rätt mängd är nödvändigt för korallernas överlevnad.

Hur många procent av korallreven är döda?

De senaste 30 åren har ungefär 50 procent av världens korallrev dött och inom de närmaste årtiondena ser många fler korallrev ut att försvinna, bland annat på grund av klimatförändringar. År 2030 beräknas 98 procent av världens korallrev årligen utsättas för förhållanden som kan leda till korallblekning och utdöende.

Får man sälja snäckor?

Koraller, snäckor och andra strandfynd För små bitar av döda koraller (diameter mellan 2 och 30 mm) behöver du inget CITES-tillstånd. Vi rekommenderar dock att du helt låter bli att samla sådana bitar eftersom det är svårt att samla just de bitar som omfattas av undantaget.

Får man sälja Ormskinnsväskor?

Just nu ser vi en renässans för ormskinnsskor. Även köpare ska se upp, det står klart och tydligt i lagen att man kan göra sig skyldig till artskyddsbrott även som köpare. Tänk alltid efter innan du köper, och är du osäker så låt bli.

Hur får man Cites intyg?

Innan du gör ansökan

 • Läs om vad som gäller för CITES-intyg under Mer om CITES. ...
 • Ha tillgång till ditt BankID. ...
 • Ha tillgång till bilder och andra bilagor elektroniskt eftersom du kommer att behöva ladda upp dem i e-tjänsten.
 • Ansökningsavgiften är 350 kronor.

Vad händer om korallreven dör ut?

Dessa platser har sedan jämförts med de områden där korallreven är som mest utsatta för stress av allt varmare och surare havsvatten. Konsekvenserna av döda rev kan bli proteinbrist, förlorade arbetstillfällen och ekonomisk katastrof.

Hur påverkas djuren i vattnet när korallreven hotas och dör?

Många marina arter påverkas Detta hotar i förlängningen själva korallreven och de ekosystem som de bildar basen för. Ormstjärnor, som utgör mat för många bottenlevande fiskarter, kan utrotas inom några årtionden eftersom deras larver dör efter bara några dagar i sura miljöer.

Vad händer om korallerna dör?

Dessa platser har sedan jämförts med de områden där korallreven är som mest utsatta för stress av allt varmare och surare havsvatten. Konsekvenserna av döda rev kan bli proteinbrist, förlorade arbetstillfällen och ekonomisk katastrof.

Vad menas med Korallblekning?

Korallblekning innebär att de mikroorganismer som lever i symbios med koralldjuren avlägsnar sig från korallerna som då blir helt vita och dör. Orsaken är ökad temperatur i havet till följd av klimatförändringarna.

Är det tillåtet att plocka snäckor?

Det är tillåtet att plocka stenar, snäckor, vass och pinnar i mindre mängd. Medan man letar kan man plocka skräp. Skapa ”skräpkonst” tillsammans av strandfynden. Dessutom gör ni naturen en tjänst.

Får man sälja pälsar?

Om du säljer eller köper pälsar av A-listade arter, eller på annat sätt använder dessa i kommersiella aktiviteter, kan du åtalas för artskyddsbrott. I Sverige är straffet för artskyddsbrott böter eller fängelse i upp till fyra år.

Får man köpa Vargskinn?

Även om det skulle vara så att skinnen kommer från prärievarg så är det ett brott mot den så kallade CITES-konventionen, som reglerar handel med utrotningshotade djur vare sig de är levande eller döda. Artskyddsbrott kan ge upp till två års fängelse.

När behövs CITES intyg?

Om du ska handla med eller resa med levande djur, eller produkter av djur, som är utrotningshotade på grund av omfattande handel, kan du behöva ansöka om ett CITES-intyg eller CITES-tillstånd. Många djur och växter hotas av utrotning.

Vad kostar ett CITES intyg?

Ansökningsavgiften är 350 kronor. Den betalar du in i sista skedet av din ansökan och du betalar med Visa eller Mastercard.