:

Hur lång är personalvetare utbildning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång är personalvetare utbildning?
 2. Vilka kurser krävs för personalvetare?
 3. Är personalvetare en bra utbildning?
 4. Vad är skillnaden mellan personalvetare och HR?
 5. Vem passar som personalvetare?
 6. Vad krävs för att arbeta med HR?
 7. Hur mycket tjänar en nyexaminerad personalvetare?
 8. Hur är det att jobba med HR?
 9. Vad tjänar en nyutexaminerad personalvetare?
 10. Vad tjänar en Nyexad personalvetare?
 11. Vem passar att jobba med HR?
 12. Kan man jobba med HR utan utbildning?
 13. Hur mycket tjänar en konsultchef?
 14. Är det kul att jobba med HR?
 15. Vad gör man om man jobbar som HR?

Hur lång är personalvetare utbildning?

En personalvetarutbildning på grundnivå omfattar 3 år (180 högskolepoäng) för en kandidatexamen.

Vilka kurser krävs för personalvetare?

Vad läser man inom Personalvetarprogrammet? Termin 1: Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp. Termin 2: Personalarbete I, 22,5 hp och Pedagogiska perspektiv på arbetslivet, 7,5 hp. Termin 3: Sociologi, fortsättningskurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 hp.

Är personalvetare en bra utbildning?

Det finns ingen lag som skulle säga att man måste ha högskoleutbildning, t. ex. Och vad man menar med just personalvetare kan vara väldigt olika, om du frågar olika arbetsgivare. Om hur lätt eller svårt det blir (om tre år) att få jobb som personalvetare, är det ingen som vet idag.

Vad är skillnaden mellan personalvetare och HR?

Personalvetare och Human Resource / HRM specialister är mycket efterfrågade över hela världen. De flesta HR utbildningar på universitet utomlands kombinerar företagsekonomi och management med personalvetenskap och organisationsutveckling, human resource management.

Vem passar som personalvetare?

Många personalvetare jobbar inom personalrekrytering. En hel del arbetar inom privat verksamhet, som utredare inom både statliga och privata organisationer och på sikt kan avancera till att bli personalchefer eller arbeta med organisationsutvecklingsfrågor.

Vad krävs för att arbeta med HR?

Om du är intresserad av att jobb med HR behöver du en utbildning inom ämnet. Det finns både generella utbildningar på universitet och högskola, till exempel personalvetare, och mer specifika utbildningar på yrkeshögskolor.

Hur mycket tjänar en nyexaminerad personalvetare?

Sektor avgör lön för personalvetare Medianlönen för personalvetare i privat sektor är 49 400 kronor. Detta är tydligt högre än medianlönerna i statlig och kommunal sektor som ligger på omkring 43 000 kronor. För personalvetare i Storstockholm ligger medianlönen 48 300 kronor.

Hur är det att jobba med HR?

Att arbeta inom HR Human Resources är ett samlingsbegrepp för vad som också kan kallas personalfrågor. HR har hand om allt från rekrytering och arbetsmiljö till pension. Det finns över 30 olika processer, både strategiska och operativa, som HR vanligtvis har hand om som tillsammans ska sammanfoga företag och personal.

Vad tjänar en nyutexaminerad personalvetare?

Som ett komplement har förbundet nu tagit fram rekommenderade ingångslöner. – För den som är ny på arbetsmarknaden kan det vara svårt att veta vilken lön hen ska begära....Rätt ingångslön viktig för framtiden.

It-akademiker34 400
Samhällsvetare33 400
Ekonom32 900
Personalvetare32 800
Jurist32 400

Vad tjänar en Nyexad personalvetare?

Som chef kan medianlönen komma upp i över 91.000 kronor. För HR-chefer ligger medianen på runt 65.000 kronor. Personalvetare utan chefsansvar kommer upp i en median på maximalt 50.000 kronor. Rekryterare på bemannings- och rekryteringsföretag tillhör dem som tjänar sämst.

Vem passar att jobba med HR?

 • 401 Lediga jobb. VISA FLER LEDIGA JOBB.
 • 15 liknande yrke(n) HR-administratör. HR-assistent. HR-business partner. HR-specialist. Konsult. Organisationsutvecklare. Personaladministratör. Personalansvarig. Personalchef. Personalsekreterare. Personalspecialist. Personaltjänsteman. Personalvetare. Rekryterare. Samordnare.

Kan man jobba med HR utan utbildning?

De personer som säger att man inte behöver någon särskild utbildning för att arbeta med HR tänker säkert på enklare administrativa arbetsuppgifter. Ska man arbeta administrativt krävs oftast inte en eftergymnasial utbildning (löner är ett undantag).

Hur mycket tjänar en konsultchef?

Genomsnittslön för en konsultchef Lönen för en konsultchef kan variera stort beroende på erfarenhet, kön och företag. Löneläget brukar vanligtvis ligga mellan 30 0 kronor i månaden. Storstäderna erbjuder högre löner och lönen stiger med den ökade erfarenheten, men också utbildning och konkurrens spelar roll.

Är det kul att jobba med HR?

Att ställa mycket frågor, lyssna samt skapa frekventa och kvalitativa tillfällen för strukturerad feedback och reflektion i vardagen är därför superviktigt för mig i min HR-roll. En nyckel för att verkligen kunna göra skillnad i ett allt mer komplext och uppskruvat arbetsliv. Och det är det som gör HR så roligt!

Vad gör man om man jobbar som HR?

HR-avdelningens huvuduppgifter är att:

 • ge råd och stöd till chefer i HR-frågor.
 • ge råd och stöd till medarbetare.
 • utveckla HR-processer, metoder och verktyg för bland annat rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap, lönebildning, arbetsmiljö, likabehandling och samverkan.