:

Vem har periskop?

Innehållsförteckning:

 1. Vem har periskop?
 2. Vad menas med liknelsen att vi ser nyheterna genom ett periskop?
 3. Vad innebär det att värdera nyheter?
 4. Vad är syftet med nyheter?
 5. Vilken är den stora skillnaden mellan nyhetsförmedlingen förr i tiden och idag?
 6. Vad är Nyhetsmediernas viktigaste ansvar?
 7. Vad har nyhetsvärde?
 8. Vad menas med en nyhetsbyrå?
 9. Vad är massmedias mål?
 10. Vilka är de fyra viktigaste medierna idag?
 11. Vad betyder nyhetsvärde?
 12. Vilket ansvar har media när det gäller kvalitén på nyhetsrapportering?
 13. Vilka faktorer avgör vad som blir en nyhet?
 14. Vilka faktorer avgör en nyhet?
 15. Vilka ligger bakom nyhetsbyrån?

Vem har periskop?

Ett periskop är ett optiskt instrument för att kunna se från en skyddad miljö, och används i ubåtar, stridsvagnar, skyttegravar, etc. I sin enklaste form är ett periskop uppbyggt av ett ljustätt rör med två snedställda parallella speglar i båda ändar.

Vad menas med liknelsen att vi ser nyheterna genom ett periskop?

Vad menas med liknelsen att vi ser nyheterna genom ett periskop - nyhetsperiskopet? Liknelsen med periskopet är ett sätt att förmedla att massmediernas nyhetsförmedling är genomtänkt och att i det så kallade nyhetsperiskopet visas endast en liten andel av det stora nyhetsflödet.

Vad innebär det att värdera nyheter?

Nyhetsvärdering är att utifrån olika kriterier, som identifikation, sensation eller politisk ideologi, bedöma och avgöra vilka nyheter som är så värdefulla att de bör få utrymme och placeras i en nyhetsrapportering av olika slag.

Vad är syftet med nyheter?

Nyhetsmedierna hjälper oss hitta relevant information Varje dag bombarderas vi genom media av händelser.

Vilken är den stora skillnaden mellan nyhetsförmedlingen förr i tiden och idag?

De sociala mediernas nyhetsförmedling skiljer också från de traditionella nyhetskanalerna då de sociala medierna presenterar utvalda nyheter som ofta är skräddarsydda för deras enskilda användare.

Vad är Nyhetsmediernas viktigaste ansvar?

Nyhetsmediernas ansvar är att granska och ge människor en så sann och objektiv uppfattning om vår omvärld som möjligt. Nyhetsmedier har alltså som uppgift att förmedla nyheter till allmänheten. Men nyhetsredaktionen måste tilltala både läsarna och ägarna.

Vad har nyhetsvärde?

Nyhetsvärdering är att utifrån olika kriterier, som identifikation, sensation eller politisk ideologi, bedöma och avgöra vilka nyheter som är så värdefulla att de bör få utrymme och placeras i en nyhetsrapportering av olika slag.

Vad menas med en nyhetsbyrå?

Nyhetsbyrå är ett företag som förmedlar nyheter samt i flera fall även bilder till massmedierna (press, radio, TV). De första nyhetsbyråerna förmedlade företrädesvis nyheter om internationell ekonomi till företag. Världens äldsta nyhetsbyrå, Agence Havas, startade i Paris 1835 och använde sig från början av brevduvor.

Vad är massmedias mål?

Massmediernas viktigaste uppgift är att granska makthavare och skildra vår omvärld på ett källkritiskt och objektivt sätt.

Vilka är de fyra viktigaste medierna idag?

Det råder inte längre någon tvivel om att sociala medier är en av de största påverkande krafterna i våra liv....Vilka är de bästa sociala medierna år 2018?

 1. Instagram. Instagram tog världen med storm och är idag utan tvekan den viktigaste sociala medieplattformen någonsin. ...
 2. 2. Facebook. ...
 3. Snapchat. ...
 4. Youtube.

Vad betyder nyhetsvärde?

Nyhetsvärdering är att utifrån olika kriterier, som identifikation, sensation eller politisk ideologi, bedöma och avgöra vilka nyheter som är så värdefulla att de bör få utrymme och placeras i en nyhetsrapportering av olika slag.

Vilket ansvar har media när det gäller kvalitén på nyhetsrapportering?

Medierna har till uppgift att förmedla information. Oftast fungerar detta väl, men även väletablerade medier har varierande kvalitet i sin rapportering. Ibland gör journalisterna ett dåligt arbete, ibland är det tidspress och ibland har de fått felaktig information som gör nyhetsrapporteringen felaktig.

Vilka faktorer avgör vad som blir en nyhet?

Enligt statens medieråd kan det finnas många olika anledningar till hur nyheter värderas:

 • Närhet – händelsen inträffar geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt nära.
 • Avvikelse – händelsen är ovanlig, oväntad eller dramatisk.
 • Negativ händelse – dåliga händelser har högt nyhetsvärde.
 • Händelsen involverar många människor.

Vilka faktorer avgör en nyhet?

Nyhet: Ett meddelande som offentliggjorts. Innehållet är något betydelsefullt – händelse, process eller tillstånd – som tidigare varit okänt. Nyhetsmedium: Massmedier som fokuserar på att leverera nyheter till allmänheten eller en annan målgrupp.

Vilka ligger bakom nyhetsbyrån?

Svenska nyhetsbyrån ägs av landsortstidningar samt Svenska Medialen AB. Chefredaktör är Per Selstam.