:

Måste man ha skydd på pool?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha skydd på pool?
 2. Vad är Poolguard?
 3. Varför Vintertäcka pool?
 4. Får man bygga pool vid tomtgräns?
 5. Måste man ha bygglov för pool?
 6. Hur stor plats tar ett pooltak?
 7. Vad kostar ett pooltak?
 8. Vad gör man med poolen på vintern?
 9. Kan man ha poolen igång under vintern?
 10. När behövs grannens medgivande?
 11. När behövs grannens godkännande?
 12. Måste man ha bygglov för trädäck?
 13. Hur breda är skenorna till pooltak?
 14. Hur mycket värmer ett pooltak?

Måste man ha skydd på pool?

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara: Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.

Vad är Poolguard?

Poolguard är ett poolskydd som består av en högkvalitativ armerad PVC-belagd polymidväv och denna har en tvärgående vantstag i aluminium. Detta skydd är en både mycket stark och stabil konstruktion då den klarar av vikten av både barn och vuxna och den uppges därmed vara väldigt säker och hållbar.

Varför Vintertäcka pool?

Vintertäckning av pool på flera sätt Ett vävt, starkt, vinteröverdrag kan släppa igenom vatten, vilket minskar tyngden på överdraget. Det håller samtidigt löv och skräp borta från poolen. Täckplåtarna är inte så vackra att se på, men de skyddar mot att barn och djur faller i en iskall pool, och håller länge.

Får man bygga pool vid tomtgräns?

Det finns inga regler om hur nära en tomtgräns en pool får byggas. Det är dock alltid bra att ha en god dialog med dina grannar inför bygget. Generellt gäller att allt underhåll som krävs för poolen ska kunna genomföras på den egna tomten.

Måste man ha bygglov för pool?

Beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov. Så länge du gräver ner din pool behöver du oftast inte bygglov. Om du däremot placerar poolen ovanpå marken eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du ofta behöva söka lov. ändra marknivån runt poolen genom schaktning eller fyllning.

Hur stor plats tar ett pooltak?

Tar pooltak mycket plats? Om du ska kunna skjuta undan hela taket behöver du ha en fri yta bakom poolen. Hur mycket utrymme som behövs beror så klart på hur stor poolen och taket är. För de flesta pooltak bör du generellt ha minst två meter fritt för att få plats med taket.

Vad kostar ett pooltak?

Priset för ett pooltak varierar från cirka 30 000 kr för de enklaste modellerna till över 150 000 kr för de mer avancerade.

Vad gör man med poolen på vintern?

Den definitiva avstängningen utföres enligt nedan:

 1. Borsta poolsidorna rena och bottensug noggrant så att poolen blir riktigt ren.
 2. Backspola filtret ordentligt ca 3 – 5 minuter. ...
 3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 4. Tag bort eventuell lejdare, torka av den och förvara den torrt.

Kan man ha poolen igång under vintern?

Det finns två tillvägagångssätt för att hålla poolen igång för vinterbadare. Stäng av all utrustning förutom cirkulationspumpen, så länge lufttemperaturen håller sig över nollan räcker det med att pumpen går några timmar per dygn men om det blir en period med kallare väder så skall pumpen gå dygnet runt.

När behövs grannens medgivande?

En åtgärd som inte kräver bygglov men som man vill uppföra närmare än 4,5 meter från tomtgräns kräver berörd grannes medgivande. Det är en fördel ur bevissynpunkt att medgivandet är skriftligt, även om det inte finns något formellt krav på detta.

När behövs grannens godkännande?

Om du vill bygga något närmare tomtgränsen än 4,5 meter, och bygget inte kräver bygglov, behöver du ha grannarnas medgivande. Det innebär att grannarna godkänner placeringen av ditt bygge. Medgivandet måste inte vara skriftligt, men det rekommenderas eftersom det annars inte går att bevisa.

Måste man ha bygglov för trädäck?

Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken.

Hur breda är skenorna till pooltak?

KOMFORT - skena med en höjd på 15mm används till pooltak upp till 6,25 bredd. För bredare pooltak är skenan bredare på grund av kraftigare profiler, PROGRES (höjd 15 mm) eller GRANDE (höjd 18 mm).

Hur mycket värmer ett pooltak?

Ett bra pooltak har ett U-värde på under 3. Jämfört med till exempel ett 50 mm tak för uterum ligger de på runt 0.8. Förutom plånboken spar pooltaket alltså även på miljön. En solig dag värmer dessutom pooltaket upp poolvattnet, enligt tillverkarna upp till åtta grader på en dag.