:

Hur länge är ett frimärke giltigt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge är ett frimärke giltigt?
  2. Hur ser man om ett frimärke är stämplat?
  3. När började man med frimärken?
  4. Hur vet man hur många frimärken man ska ha?
  5. Vad händer om man har för lite frimärken?
  6. Hur mycket kostar det att skicka ett brev?

Hur länge är ett frimärke giltigt?

Frimärken med valör Inrikes brev gäller oavsett framtida portohöjningar.

Hur ser man om ett frimärke är stämplat?

Ett frimärke med ful eller kladdig stämpel hör inte hemma i ett album! När ett frimärke använts ska det ha stämplats, men numera ser man ofta att breven skickats utan att ha stämplats. Vi som samlar stämplat vill se stämplar där det tydligt framgår var stämplingen skett och vid vilket datum det skedde.

När började man med frimärken?

Sommaren 1855 gavs de första svenska frimärkena ut. Nu kostade det fyra skilling banco att skicka ett vanligt brev inom landet, oavsett destination. Priset motsvarade ungefär en och en halv timmes jobb för en vanlig arbetare.

Hur vet man hur många frimärken man ska ha?

Portot betalas med frimärken som finns att köpa hos våra ombud eller i butiken....Brev.

Max vikt i gramPrisAntal valörlösa frimärken
5013,001
10026,002
25052,004
50078,006

Vad händer om man har för lite frimärken?

Om ett brev exempelvis har två kronor för lite i porto så sker en eftertaxering. Avsändaren ska då betala två kronor plus en eftertaxeringsavgift på 44 kronor. Om brevet saknar avsändare blir i stället mottagaren eftertaxerad. Då bör mottagaren betala två kronor plus 22 kronor i eftertaxeringsavgift.

Hur mycket kostar det att skicka ett brev?

Den första januari 2021 kommer brevporto i Sverige att gå upp med en krona för brev. Tidigare låg brevporto inom Sverige på 11 kronor för upp till 50 gram. Med en portohöjning på en krona kommer det alltså att kosta 12 kronor att skicka brev i Sverige.