:

Hur många vårdplatser?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många vårdplatser?
  2. Varför har Sverige så få vårdplatser?
  3. Hur mycket kostar en sjukhussäng?
  4. Vad kostar inneliggande vård?
  5. Vad kostar en privat operation?

Hur många vårdplatser?

Region J/H:s siffror pekar på en allmän trend inom svensk sjukvård. 1990 hade Sverige sex vårdplatser per 1.000 invånare. I dag är denna siffra 2,2 per 1.000 invånare. Enligt Sveriges Läkarförbund är detta det lägsta snittet i hela EU.

Varför har Sverige så få vårdplatser?

Antalet vårdplatser i Sverige har minskat under lång tid, och vi har nu minst antal per tusen invånare bland alla OECD-länder. Medicinska framsteg ligger bakom en del av detta, liksom en positiv utveckling av arbetssätt och vårdformer. Men minskningen är också följdverkningar av besparingar och brist på personal.

Hur mycket kostar en sjukhussäng?

En vårdsäng kan kosta från 16.000 upp till 35.000 kr medans avancerade sjukhussängar med våg kan kosta så mycket som 70.000 kr.

Vad kostar inneliggande vård?

Du som är inlagd på sjukhus betalar en avgift som enligt lag får vara högst 110 kronor per dygn. I vissa regioner finns det ytterligare begränsningar i hur mycket du behöver betala när du är inlagd på sjukhus, till exempel om du är inlagd under en längre tid.

Vad kostar en privat operation?

I Sverige är all nödvändig sjukvård subventionerad av staten. Det är billigt att besöka läkaren, och en operation kostar i regel bara några hundralappar. I många fall tar sjukhuset endast ut en patientavgift på mellan 3 kronor för ett kirurgiskt ingrepp.