:

Vad är Läkemedelsregistret?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Läkemedelsregistret?
 2. När upphör Pappersrecept att gälla?
 3. Vad ska ett recept innehålla?
 4. Hur mycket medicin får man hämta ut?
 5. Hur många olika mediciner finns det?
 6. Kan man se vad man har för recept på apoteket?
 7. Hur skriver pensionerade läkare recept?
 8. Kan läkare recept Iterera?
 9. Vad innebär begreppet recept?
 10. Vad menas med nästa uttag inom förmånen tidigast?
 11. Vilka olika typer av läkemedel finns det?
 12. Var hittar jag min läkemedelslista?
 13. Vad är Mina sparade recept?
 14. Kan läkaren se mina recept?

Vad är Läkemedelsregistret?

Läkemedelsregistret ger underlag för den officiella statistiken om läkemedel i Sverige. Läkemedelsregistret med personnummer startade i juli år 2005 och innehåller alla läkemedel som hämtas ut mot recept på apotek.

När upphör Pappersrecept att gälla?

Det som gäller är att den nya receptblankett som infördes nu måste användas i stället för de tidigare blanketterna, som var giltiga fram till . På den nya blanketten kan både vanliga och särskilda mediciner skrivas ut, vilket är en klar förenkling jämfört med tidigare system.

Vad ska ett recept innehålla?

Några viktiga frågor är:

 • Varför du får läkemedlet.
 • Vilken effekt läkemedlet har på sjukdomen.
 • När och hur du ska ta läkemedlet.
 • Hur länge du ska ta läkemedlet.
 • Om du kan ta läkemedlet tillsammans med mat, alkohol eller andra läkemedel.
 • Vilka biverkningar läkemedlet kan ge och vad du ska göra om du får biverkningar.

Hur mycket medicin får man hämta ut?

Hur mycket/hur ofta får du hämta? Du kan hämta ut upp till 90 dagars förbrukning vid samma tillfälle inom högkostnadsskyddet. När du ska hämta ut på recept igen ska 2/3 av tiden som den tidigare expedierade mängden är avsedd att räcka för, ha passerat.

Hur många olika mediciner finns det?

Det finns idag cirka 4 400 godkända läkemedel i Sverige för försäljning.

Kan man se vad man har för recept på apoteket?

För att se om ditt recept har kommit in loggar du in på Mina Recept. Här får du snabbt en överblick över både aktuella och utgångna recept.

Hur skriver pensionerade läkare recept?

Du kan fortfarande skriva recept som pensionerad förskrivare, men elektronisk förskrivning är numera huvudregel vid utfärdande av recept till människa. Du får endast använda pappersblanketter i några särskilda undantagsfall. Läs gärna mer om e-förskrivning och regelverksförändringar på vår webbplats.

Kan läkare recept Iterera?

5.4 Faxrecept Enligt bestämmelserna i 14 § i förskrivningsförordningen samt JSM:s förordning (7/EEO/2008) och dess bilagor kan läkare, tandläkare och veterinärer förskriva recept per fax. Faxrecept ska användas endast i särskilda fall. Ett faxrecept får förnyas och itereras.

Vad innebär begreppet recept?

Recept för särskilda läkemedel får inte förtryckas med läkemedelsnamn utan endast med arbetsplatskod, förskrivarkod samt andra uppgifter om förskrivaren. Patientens eller djurägarens namn och personnummer ska uppges på receptet. Om personnummer inte är möjligt ska födelsedatum anges.

Vad menas med nästa uttag inom förmånen tidigast?

Nästa expedition (100-burk) inom förmånen får sen ske tidigast efter elva dagar, det vill säga då två tredjedelar av expedierat läkemedel förväntas vara förbrukat.

Vilka olika typer av läkemedel finns det?

Läkemedel finns i många olika former:

 • Läkemedel som du tar genom munnen, till exempel tabletter, kapslar och flytande former som suspensioner och lösningar.
 • Läkemedel som du för in i ändtarmen, till exempel stolpiller, så kallade suppositorier.
 • Läkemedel som du för in i slidan, till exempel vagitorier och slidkräm.

Var hittar jag min läkemedelslista?

Förskrivningskollen. I Förskrivningskollen kan du se din patients förskrivna och uthämtade läkemedel och andra varor som lämnas ut på apotek. Informationen kommer från registret Nationella läkemedelslistan.

Vad är Mina sparade recept?

Mina sparade recept är en lista som du kan få på apotek. Listan från apotek ska du använda som hjälp för att veta vilka recept som är giltiga och hur mycket som finns kvar att hämta ut från apotek.

Kan läkaren se mina recept?

Din läkare får se alla dina recept Tidigare har de bara kunnat se recept som de själva har förskrivit och vilka läkemedel du har hämtat ut på apotek – inte recept som du har fått hos någon annan vårdgivare. För att få se dina recept behöver vårdpersonalen inhämta ditt samtycke, det vill säga fråga dig om lov.