:

Vad är Halvprotes?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Halvprotes?
 2. Vad ska man göra om man har vridit knät?
 3. Hur mycket ledvätska i knät?
 4. Vad innebär en Artroplastik?
 5. Vad är Patellaknapp?
 6. Varför får man artros?
 7. Vad är orsak till artros?
 8. Kan man stuka knäet?
 9. Kan man sträcka knät?
 10. Hur får man bort ledvätska i knät?
 11. Kan vätska i knät försvinna av sig själv?
 12. Vad är Caputnekros?
 13. Hur får man en meniskskada?
 14. Vad är det för material i en knäprotes?

Vad är Halvprotes?

En protesoperation är den vanligaste operationsmetoden för patienter med artros i knä- och/eller höftleden. Det utförs ungefär 25 000-30 000 operationer varje år i dessa leder. Vid en protesoperation byts den drabbade leden ut antingen delvis (halvprotes) eller helt (helprotes) mot en konstgjord led i plast och metall.

Vad ska man göra om man har vridit knät?

Behandling. Det är vanligt att du får gå med kryckor och ta smärtstillande mediciner i ett par veckor efter skadan. Fysioterapi, även kallat sjukgymnastik, är den viktigaste behandlingen för att du ska bli bra. Med hjälp av fysioterapi kan du träna upp knät så att det fungerar bra trots att korsbandet är skadat.

Hur mycket ledvätska i knät?

Svar. I knäleden finns det ledvätska som gör det lättare för dig att röra knät. När du har fått så kallat vatten i knät har mängden ledvätska ökat. Det är alltså egentligen inte vatten i knät.

Vad innebär en Artroplastik?

Svensk definition. Kirurgisk återuppbyggnad av en led i syfte att lindra smärta eller återskapa rörlighet.

Vad är Patellaknapp?

Knäproteser ersätter tibias- och femurs ledytor. Dessa finns i olika modeller hel- eller halvproteser, de fästes med cement eller genom så kallad ocementerad teknik (Secretariat, 2005). I vissa fall kan även patellas ledyta behöva ersättas med en protes, denna kallas för ”patellaknapp”.

Varför får man artros?

Artros beror på att det skyddande brosket i lederna har försämrad kvalitet. Det gör att drabbade leder gör ont och får sämre rörlighet. Symtomen kommer ofta gradvis med ökande ålder. Det är vanligt att få artros i knän, höfter eller fingrarna.

Vad är orsak till artros?

Hög ålder och övervikt är vanliga faktorer som utlöser artros. Motion är mer till nytta än till skada för lederna. Ibland kan ständig fysisk belastning, till exempel i arbetet, trots allt skada lederna. Den egentliga orsaken till artros är okänd.

Kan man stuka knäet?

Stukning av leder. Stukningar av en led sker övervägande plötsligt där leden hamnar i ett extremt ytterläge. I princip kan vilken led som helst drabbas även om det är vanligare i fotleden eller knäleden. För i synnerhet skador i knäna är det mest aktiva inom kontaktidrotter som drabbas.

Kan man sträcka knät?

Knäleden är leden mellan lårben, underben och knäskål, och är kroppens största och mest komplicerade led. Knäleden kallas för spiralled och är en variant av gångjärnsled. Den kan huvudsakligen sträckas och böjas. Ledytorna i knät, som är klädda med ledbrosk, glider lätt mot varandra.

Hur får man bort ledvätska i knät?

Vid en knäpunktion är det vanligt att läkaren suger ut ledvätska ur knät med hjälp av en spruta. Du kan också läkemedel insprutat direkt in i knät. Det vanligaste är då att kortison mot inflammation i leden, till exempel vid ledgångsreumatism.

Kan vätska i knät försvinna av sig själv?

En Bakercysta är en svullnad i knävecket. Den bildas när den slemsäck som sitter på baksidan av knät innehåller mer vätska än vanligt. Cystan försvinner oftast av sig själv, men ibland behövs behandling. En Bakercysta hos vuxna beror vanligtvis på överbelastning av knät i kombination med problem i knäleden.

Vad är Caputnekros?

Avaskulär nekros i lårbenshuvudet (caput femoris), även känt som caputnekros och osteonekros, är vävnadsdöd som resulteras av en nedsatt blodförsörjning.

Hur får man en meniskskada?

När knät vrids om kraftigt kan meniskerna skadas. Oftast är det en av meniskerna på insidan av knät som skadas. Den typen av olycka kan till exempel hända när du tränar eller idrottar. Då kan den skadade menisken komma i kläm och knät låsa sig.

Vad är det för material i en knäprotes?

Val av knäprotes Protesens material består av en stållegering (kobolt-/kromlegering) och plast (polyetylen). I vissa fall är det bara den inre delen av knäleden som är sliten - och i så fall kan man sätta in en delprotes, en så kallad Oxford-protes.