:

Vad är priset på rostfritt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är priset på rostfritt?
  2. Hur mycket kostar 1 kg bly?
  3. Vad ligger stålpriset på?
  4. Vad får man för bly?
  5. Vad är priset på järnskrot?
  6. Vad är klass 11 skrot?

Vad är priset på rostfritt?

Skrotpris: Ett riktpris för rostfritt är 10-20 SEK/kg. OBS! Detta är endast ett riktpris baserat på iakttagelser från marknaden under de senaste åren och priset varierar mellan olika skrotköpare.

Hur mycket kostar 1 kg bly?

Skrotpriser 2022

MetalltypSkrotpris
Bly (rent)ca: 10 kr/kg
Blybatterier5-10 kr/kg
Blykabel3-9 kr/kg
Elektrolyt60-80 kr/kg

Vad ligger stålpriset på?

Järnmalmspriset ligger nu på cirka 160 dollar per ton, och det har inte bara dubblerats sedan i våras utan det har även nått en nivå som är den högsta sedan 2011. Frågan är dock hur länge priset kommer hålla i sig, och enligt Stena Stål kan en vändning komma att ske redan under andra kvartalet 2021.

Vad får man för bly?

Bly finns i vissa elektriska och elektroniska produkter som exempelvis bildrör, glödlampor och batterier. Andra betydelsefulla källor för spridning av bly till miljön är ammunition och blysänken för fiske. Det är förbjudet att använda ammunition med blyhagel vid jakt på våtmark och över grunda delar av öppet vatten.

Vad är priset på järnskrot?

Ett riktpris för järnskrot är 2-4 SEK/kg. OBS! Detta är endast ett riktpris baserat på iakttagelser från marknaden under de senaste åren och priset varierar mellan olika skrotköpare.

Vad är klass 11 skrot?

Vanliga klasser av stålskrot: Klass 11 - Prima styckeskrot: Olegerat stålskrot fritt från kraftig förrostning. Klass 100 - Prima nytt verkstadsskrot. olegerat stål från anläggningar och verkstäder. Klass 117 - Fragmenterad skrot: Skrot från bilar, vitvaror etc.