:

Hur mycket kärnavfall finns det i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kärnavfall finns det i Sverige?
 2. Hur länge räcker uran i ett kärnkraftverk?
 3. Vad är en Fusionsreaktion?
 4. Var köper Sverige sitt uran?
 5. Vilka är för och nackdelarna med bridreaktorer jämfört med vanliga reaktorer?
 6. Hur mycket kärnbränsleavfall finns i Sverige?
 7. Hur mycket avfall producerar ett kärnkraftverk?
 8. Hur länge är uran radioaktivt?
 9. Vad är fusion i solen?
 10. Vad finns i ett kärnkraftverk?
 11. Varför förbjöds uranbrytning i Sverige?
 12. Har vi uranbrytning i Sverige?

Hur mycket kärnavfall finns det i Sverige?

I Sverige produceras ca 200 ton livsfarligt kärnavfall varje år. Det gör att Sverige kommer ha 12 000 ton avfall, som måste hanteras i tusentals år.

Hur länge räcker uran i ett kärnkraftverk?

Uranbränslet som används i kärnkraftverk tillverkas av uranmalm som inte är en förnybar naturtillgång. De kända kostnadseffektiva uranreserverna räcker med dagens konsumtionsnivåer i ungefär 85 år, men i jordskorpan uppskattas det ännu finnas uranreserver som täcker detta flera gånger om.

Vad är en Fusionsreaktion?

I energisammanhang betyder fusion att lätta atomkärnor slås samman för att producera kärnreaktioner med positivt energiutbyte. I vår omvärld är det fusionsreaktioner som ligger bakom solens energiproduktion; fusion är universums mest grundläggande energikälla.

Var köper Sverige sitt uran?

Svensk kärnkraft är beroende av uran som bränsle. Vi har i Sverige valt att inte exploatera de uranfyndigheter som faktiskt finns inom våra gränser. Vår svenska kärnkraftsindustri köper i stället uran från i huvudsak tre områden: Australien, Kanada och Ryssland. Ungefär 40% av uranet kommer från Ryssland.

Vilka är för och nackdelarna med bridreaktorer jämfört med vanliga reaktorer?

Fördelen med en bridreaktor är att de kan utnyttja upp till 99% av energin i uran jämfört med konventionella reaktorer som bara använder 1% av uranet som tas upp från jordskorpan. En bridreaktor kan också drivas med återvunnet kärnbränsle.

Hur mycket kärnbränsleavfall finns i Sverige?

I Sverige har vi haft kärnkraft i över 30 år och idag har vi 8 reaktorer i drift. En kärnkraftsrektor producerar ungefär 20 ton kärnbränsleavfall per år. Kärnbränsleavfall är väldigt radioaktivt och farligt för människor och miljö i minst 100.000 år.

Hur mycket avfall producerar ett kärnkraftverk?

Ett stort kärnkraftverk producerar varje år 3 kubikmeter (25-30 ton) högaktivt avfall och kanske 150 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall.

Hur länge är uran radioaktivt?

Det använda kärnbränslet ska sedan slutförvaras i 100 000 år. Efter den tiden kommer det använda kärnbränslet inte att vara mer radioaktivt än naturligt uran. Det använda kärnbränslet förvaras idag i CLAB – mellanlagret för använt kärnbränsle som ligger i Oskarshamn.

Vad är fusion i solen?

Inne i solens kärna skapar den ett så starkt tryck, att själva atomerna pressas ihop och bildar andra, tyngre, grundämnen, med större massa. Den här processen kallas fusion. Solen består till största delen av väte. Och när väteatomer genomgår fusion, bildas helium.

Vad finns i ett kärnkraftverk?

I ett kärnkraftverk används kärnbränsle. Genom att klyva uranatomer i bränslet med hjälp av neutroner frigörs stora mängder energi som värmer vattnet. Vid uranklyvningen frigörs i sin tur nya neutroner. För att neutronerna ska fortsätta att klyva uranatomer krävs att de bromsas upp, modereras.

Varför förbjöds uranbrytning i Sverige?

I Sverige finns de största samlade uranmängderna i alunskiffrar. Uranhalten i alunskiffrarna är låg, så för att kunna utvinna större mängder uran skulle det krävas mycket stora dagbrott som ger svåra skador på landskapet. Brytningen ger upphov till stora mängder radioaktivt avfall.

Har vi uranbrytning i Sverige?

Uranbrytning i Sverige är dock ingen nyhet. Mellan 19 bröts sammanlagt 200 ton uran i Ranstad, Västergötland. Bedömare menar att Sverige i dag besitter 15 procent av världens kända uranfyndigheter och 80 procent av de kända tillgångarna i Europa.