:

Hur mycket är 1 kubik ved stjälpt mått?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är 1 kubik ved stjälpt mått?
 2. Vad är stjälpt mått?
 3. Hur mycket Ungefär väger 1 kubikmeter virke?
 4. Vad väger en kubik stjälpt ved?
 5. Hur många kubik ved på släp?
 6. Hur länge räcker en kubikmeter ved?
 7. Hur mycket ved får man av en björk?
 8. Hur mycket tjänar man på att sälja ved?
 9. Vad väger granvirke?
 10. Hur mycket väger ett fullvuxet träd?
 11. Hur många kubik ved på en släpkärra?
 12. Hur många kubik får plats på ett släp?
 13. Hur mycket väger ett Gallersläp?
 14. Hur mycket väger staplad ved?
 15. Hur många kubik ved går det åt på ett är?

Hur mycket är 1 kubik ved stjälpt mått?

1 kbm långved motsvarar ungefär 0,6 kbm fast ved. 1 kbm stjälpt motsvarar ungefär 0,35 kbm fast ved. 1 kbm travat motsvarar ungefär 0,58 kbm fast ved.

Vad är stjälpt mått?

Om inget annat anges menar man då en m3s, dvs volymen när veden är stjälpt antingen på släpet eller hemma på gården. Veden ligger då huller om buller, dvs ostaplad. Om man sedan travar veden så får man ca 0,6 kubik travad ved (m3t) per kubik stjälpt ved (m3s).

Hur mycket Ungefär väger 1 kubikmeter virke?

Densiteten hos gran och tall vid ca 20 % fuktighet ligger på drygt 400 kg per kubikmeter. Beroende på hur man staplar veden sedan består en kubikmeter ved av olika massa. En del staplar är lösa och väger lätt, medan andra är tätt packade och väger mer.

Vad väger en kubik stjälpt ved?

Svar En kubikmeter björkved väger i rått tillstånd ca 875 kg. Torkad björkved väger ca 490 kg. Hos tall är motsvarande värden ca 10 kg. Man kan räkna med att björkved ger ungefär 1,2 ggr mer energi än tallved.

Hur många kubik ved på släp?

Om vi antar att din trave innehåller 60% ved så har du köpt 10 x 0.6 = 6 m3. Travar av kluven, välstaplad ved kan innehålla runt 75% ved. Du får då 6/0.75 = 8 m3 kapad kluven välstaplad ved. Mer att läsa om olika skogliga mått finns under länken Omräkningstal nedan.

Hur länge räcker en kubikmeter ved?

En kubikmeter torkad björkved väger omkring 500 kg. Den kommer alltså att ge dig mer än 6 veckors förbruk i enlighet med ovanstående exempel. Om du eldar mer än 4 timmar per dag blir det förstås mindre. Men du kan tänka på detta sätt när du ska komma fram till hur mycket ved du behöver.

Hur mycket ved får man av en björk?

Om vi antar att trädet är 35 cm i brösthöjd (inte 45 cm i marknivå) , och 12 m högt är stammens volym, från stubbe till toppknopp, utan grenar men med bark, ca 0,4 m3, om trädet är 15 m högt är volymen 0,49 m3. (volymfunktioner för björk Manfred Näslund, 1940).

Hur mycket tjänar man på att sälja ved?

Ved, som skiljer sig från virke att det är upphugget i bitar och torkat, säljs även det för ungefär samma pris. Från mellan 3 kronor. I vår kalkyl så räknar vi på de prisuppskattningar som anges för mellersta Sverige. Cirka 80 000 kronor per hektar och cirka 500 kronor per kubikmeter ved.

Vad väger granvirke?

Vikten varierar inom vida ramar beroende på bl a höjd i trädet, men rå gran hamnar någonstans mellan 750-950 kg/m3. Lufttorr vikt efter ett år ligger i storleksordningen 500 kg/m3 ( dock stora variationer).

Hur mycket väger ett fullvuxet träd?

tis , -400kg beroende på årstid och färskhet.

Hur många kubik ved på en släpkärra?

Om vi antar att din trave innehåller 60% ved så har du köpt 10 x 0.6 = 6 m3. Travar av kluven, välstaplad ved kan innehålla runt 75% ved. Du får då 6/0.75 = 8 m3 kapad kluven välstaplad ved. Mer att läsa om olika skogliga mått finns under länken Omräkningstal nedan.

Hur många kubik får plats på ett släp?

Maxlast på våra hyrsläp är ca 950kg. En kubikmeter sand väger ca 1600kg och en kubikmeter jord ca 1200kg, vikten per kubikmeter varierar alltså från material till material. En pall väger ca 1100kg (detta varierar också beroende på produkt) Släp med kåpa är inte lämpligt och kommer att nekas lastning.

Hur mycket väger ett Gallersläp?

ett "normalt" bilsläp ligger på ca 500 kg tjänstevikt , de nya alusläpen kan man göra lite lättare även med högre totalvikter. Ett bilsläp med 1800 kg totalvikt bör klara en 1300 kg bil. Senast redigerat av Yak den 2005-03-29 klockan 09:45.

Hur mycket väger staplad ved?

På 4 veckor sommartid torkar det ner till 650kg/m3. Har du då staplad är det cirka 350kg/m3s torrt.

Hur många kubik ved går det åt på ett är?

Vilket är ungefär 4-5 m3 (kubikmeter) staplad ved eller 7-9 m3 stjälpt mått. Räkna alltid med att ha plats för minst 2 års förbrukning i vedbod eller förråd och ta höjd för kalla vintrar när du köper hem veden/eller kapar den själv. Som ren myseldning räcker ofta någon m3 ved per år.