:

Vad är Rotatorcuffsyndrom?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Rotatorcuffsyndrom?
 2. Vad är Rotatorcuffskada?
 3. Vad gör man åt inflammation i axeln?
 4. Vad är Kuffskada?
 5. Vad betyder Subakromiellt?
 6. Kan man få frozen shoulder två gånger i samma axel?
 7. Vad är AC Ledsluxation?
 8. Kan inte lyfta armen över axeln?
 9. Hur länge har man inflammation i axeln?
 10. Hur vet man om man har en inflammation i axeln?
 11. Vad kan gå sönder i axeln?
 12. Vad är Subacromial smärta?
 13. Vad gör man åt impingement?
 14. Kan man få frozen shoulder flera gånger?
 15. Kan man förhindra frozen shoulder?

Vad är Rotatorcuffsyndrom?

Smärttillstånd engagerande rotatorkuffen (mellan caput humeri och akromion respektive lig coracoacromiale). Detta på grund av partiella/totala rupturer av de fyra subakromiala senorna eller minskat subakromiellt utrymme på grund av bursit eller degeneration/svullnad av senorna med inklämning av rotatorkuffen som följd.

Vad är Rotatorcuffskada?

Rotatorcuffskada. Vid en Rotatorcuffruptur får du en skada i axelleden. Den kan uppstå vid fallolyckor och skador när axeln går ur led, men också till följd av nötning och åldersförändringar. Vanliga symptom relaterade till en rotatorkuffskada är svaghet i axeln, nedsatt rörlighet och smärta vid belastning.

Vad gör man åt inflammation i axeln?

Vid de flesta typerna av inflammation i axeln brukar sjukgymnastik och värktabletter eller inflammationsdämpande tabletter ingå i behandlingen. Ibland är det aktuellt med kortisonspruta och om besvären är svåra och långdragna kan ibland operation övervägas.

Vad är Kuffskada?

Symtom. En avslitning av supraspinatussenans fäste är den vanligaste formen av kuffruptur. Oftast föreligger en försvagning (degeneration) av senan, viket gör att även ett lättare till måttligt trauma kan leda till ruptur. Kuffskada drabbar oftast manliga patienter över 50 års ålder.

Vad betyder Subakromiellt?

Ordet impingement kommer ifrån inklämning, vilket allt som oftast sker i axelleden naturligt. Inklämningen sitter oftast subakromiellt, dvs under skulderbladsutskottet som kallas akromion. Det som skapar smärtan är oftast en skada på någon av tidigare nämnda strukturer, antigen akut eller genom överbelastning.

Kan man få frozen shoulder två gånger i samma axel?

Ibland får man även frusen skuldra i den andra axeln. Sjukdomen utvecklas under flera månader. Så småningom brukar axeln läka av sig själv, även om läkningen tar lång tid. Det tar ofta två till tre år från det att besvären börjar till man blir frisk.

Vad är AC Ledsluxation?

Inom kontaktidrotter är de relativt vanligt med luxationer av akromioklavikularleden (AC-leden), dvs leden mellan skulderbladsutskottet och nyckelbenet. Skadan sker ofta vid ex. tacklingar eller fall där våldet mot axeln riktas nedåt och nyckelbenet rör sig framåt och uppåt.

Kan inte lyfta armen över axeln?

Impingementsyndrom är ett besvär som kan ge symtom i axeln. Det gör ont att lyfta armen och det kan vara svårt att använda armen som vanligt. Axeln är en speciell led som kan böjas i alla riktningar. Ingen annan led i kroppen kan röras lika mycket.

Hur länge har man inflammation i axeln?

Efter 7-10 dagar börjar smärtan successivt minska och efter 3-4 veckor kvarstår en värk. Obehandlad kan den vara omkring 4-6 veckor innan smärtfrihet och rörlighet återfås. Smärtan sitter i axeln och strålar ut i utsida i över- och underarm. Det gör mycket ont att röra armen och det är svårt eller omöjligt att sova.

Hur vet man om man har en inflammation i axeln?

Orsaker och symtom på axelvärk Inflammation i muskler och muskelfästen är även det en vanlig orsak till värk i axlarna. Smärtan kan kännas dov eller skarp eller som att den strålar, vilket innebär att man även känner av värken i nacken, armen eller skulderbladet.

Vad kan gå sönder i axeln?

Den vanligaste orsaken till smärta i axeln är ändå något problem med senorna. Oftast är det fråga om degeneration i rotatorkuffen. Senorna kan ge symtom utan att det förekommer några större strukturella förändringar (tendinopati). Ett plötsligt olycksfall eller degeneration kan orsaka ruptur (bristning) i en sena.

Vad är Subacromial smärta?

Subacromial smärta - ofta i vardagligt kliniskt språkbruk benämnt impingement - är mycket vanligt förekommande i den medelålders populationen. Det finns en korrelation med tunga arbeten innefattande arbete med händerna ovan axelhöjd men i övrigt är patogenesen till subacromiala smärtor till stora delar oklar.

Vad gör man åt impingement?

Hur behandlas impingement? För att se om du har impingement görs en klinisk bedömning och undersökning samt röntgen, ibland även MR-undersökning. Specifik fysioterapeutisk träning är den viktigaste behandlingen. Vid mer uttalade smärtor kan en kortisoninjektion under skulderbladet ge viss lindring.

Kan man få frozen shoulder flera gånger?

Ibland får man även frusen skuldra i den andra axeln. Sjukdomen utvecklas under flera månader. Så småningom brukar axeln läka av sig själv, även om läkningen tar lång tid. Det tar ofta två till tre år från det att besvären börjar till man blir frisk.

Kan man förhindra frozen shoulder?

Vid frusen skuldra är det viktigt att tänka på att inte ta i för häftigt med axeln och överanstränga den, då det kan leda till att utläkning försvåras och symtomen temporärt ökar. Det är därför viktigt att initialt minska belastningen och undvika sådant som provocerar smärt.