:

Hur mycket tjänar man som Flygplatskontrollant?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar man som Flygplatskontrollant?
 2. Hur mycket tjänar man som Securitas?
 3. Vad är löneklass?
 4. Hur mycket OB tillägg industri?
 5. Vad ingår i Säkerhetskontrollantens arbetsuppgifter på flygplatsen?
 6. Vad krävs för att bli Flygplatskontrollant?
 7. Hur mycket tjänar en väktare per timme?
 8. Får Securitas köra för fort?
 9. Hur mycket tjänar man inom EU?
 10. Hur mycket tjänar en politisk sekreterare?
 11. Hur mycket är OB-tillägg metall?
 12. Hur mycket är Underjordstillägg?
 13. När infördes säkerhetskontroller på flygplatser?
 14. Vilket av dessa regelverk måste du som anställd på flygplatsen ha kunskap om angående Security?
 15. Vem har tillsynsansvaret för att flygsäkerheten omhändertas på flygplatsen?

Hur mycket tjänar man som Flygplatskontrollant?

30 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar man som Securitas?

Grundlönen efter sex månaders anställning (100%) ligger på 23 781 kronor (ex. ob-tillägg) före skatt. Efter 15 månaders anställning ska anställningen inplaceras i någon av de lönegrupper som finns beroende på var man arbetar med och där spannet ligger mellan 27 720–29 288 kronor.

Vad är löneklass?

Det finns totalt 16 olika lönegrader som avgör lönenivån. Assistenter har lönegraderna 1–11, sekreterare/kontorspersonal har lönegraderna 1–6 och handläggare har lönegraderna 5–16. Varje lönegrad, utom den högsta, är i sin tur indelad i fem olika löneklasser.

Hur mycket OB tillägg industri?

Industriarbetaren har en timlön om 100 SEK och ett ob-tillägg om 40 % på timlönen eller 40 SEK per obekväm arbetstimme.

Vad ingår i Säkerhetskontrollantens arbetsuppgifter på flygplatsen?

Om du utlöser ett larm måste säkerhetskontrollanten ta reda på vad som har utlöst det. Det kan ske på flera sätt: du kan få passera igenom bågen en gång till. en helt manuell kontroll kan genomföras.

Vad krävs för att bli Flygplatskontrollant?

Flygplatskontrollanter utbildas på arbetsplatsen. Utbildningen styrs ifrån Luftfartsavdelningen på Transportstyrelsen och längden på utbildningen varierar något mellan de godkända leverantörerna av utbildning. Man måste vara minst 20 år gammal, ha fullgott färgseende och även kunna jobba natt.

Hur mycket tjänar en väktare per timme?

Halv- och deltidsanställd

Timlön fr o mLön för nyanställdGrundlön
131,16 kr138,91 kr
127,46 kr135,22 kr
124,32 kr132,07 kr
120,88 kr128,64 kr

Får Securitas köra för fort?

Ja, alltså, vi har ju lagen om nöd, den gäller även när man sitter i ett fordon. Alla får köra fort om de måste, det betyder alltså att om liv är i fara får man bryta mot lagen, om det kan rädda livet. Sedan måste det givetvis ställas i proportion till andra omständigheter.

Hur mycket tjänar man inom EU?

Grundlönen för fast anställd personal ligger på mellan 2 300 euro i månaden för nyanställda sekreterare (AST/SC 1), 4 500 euro i månaden för nyanställda handläggare med universitets- eller högskoleexamen (AD 5) och upp till 16 000 euro i månaden för ett fåtal högre tjänstemän på generaldirektörsnivå (AD 16).

Hur mycket tjänar en politisk sekreterare?

41 100 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket är OB-tillägg metall?

OBtillägg:nuvarandeNy
OB 140,1341,02
OB 248,6649,74
OB 375,1576,80
OB 4167,14170,82

Hur mycket är Underjordstillägg?

Underjordstillägget är satt till 1.010 kronor per månad och det är en lägsta nivå för de lokala parter som inte kommer överens om något bättre.

När infördes säkerhetskontroller på flygplatser?

Vätskor. Nya regler för säkerhetskontroll inom EU (inkl Norge, Island och Schweiz) infördes den 6 november 2006. De nya EU-reglerna gäller för alla flygningar från svenska flygplatser, alltså både inrikes och utrikes och till destinationer utanför EU.

Vilket av dessa regelverk måste du som anställd på flygplatsen ha kunskap om angående Security?

Förhållningsregler på flygplatsen står direkt under AR (Airport Regulations), TSFS - Sec (Transportstyrelsens författningssamling - security) EASA, Kommissionens förordning (EU) .

Vem har tillsynsansvaret för att flygsäkerheten omhändertas på flygplatsen?

Transportstyrelsen är den myndighet som skriver regelverket och som även har ett tillsynsansvar över att flygplatserna följer regelverket. Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS) är det grundläggande regelverket för allt flygsäkerhetsarbete på våra flygplatser.