:

Vad är Schengenavtalet och vad innebär det?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Schengenavtalet och vad innebär det?
  2. Hur länge får man uppehålla sig i Sverige?
  3. Vad gäller inom Schengen?
  4. Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?
  5. Hur många kvotflyktingar tar Sverige emot?
  6. Hur kan man förlänga uppehållstillstånd?

Vad är Schengenavtalet och vad innebär det?

Schengensamarbetet innebär att personkontrollen vid resor mellan länderna i Schengenområdet har avskaffats. Syftet med Schengensamarbetet är att underlätta den fria rörligheten för personer inom samarbetsländerna. Samtidigt har kontrollen förstärkts vid de yttre gränserna, mot länder som inte deltar.

Hur länge får man uppehålla sig i Sverige?

Medborgare från EU- och EES-länder Uppehållsrätt innebär att du som medborgare i ett EU-/EES-land kan vistas i Sverige i tre månader utan uppehållstillstånd. Om du uppfyller uppehållsrätten har du automatiskt uppehållsrätt i Sverige och behöver inte kontakta Migrationsverket.

Vad gäller inom Schengen?

Gränskontroller inom Schengen Polisen rekommenderar alla som ska resa inom EU/EES att ta med pass eller nationellt id-kort. Inom Norden brukar det oftast räcka med körkort utfärdat i ett nordiskt land för nordiska medborgare, men det är resenärens ansvar att styrka sitt medborgarskap.

Hur länge får man bo i Sverige utan medborgarskap?

Du behöver varken visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Du får vistas i Sverige i upp till ett år. Om du ska vistas i Sverige längre än ett år ska du folkbokföra dig i landet.

Hur många kvotflyktingar tar Sverige emot?

Under 2021 tog Sverige emot 6 411 kvotflyktingar, vilket också var det uppdrag som Migrationsverket hade. Det motsvarar kvoten för 20 samt det antal kvotflyktingar som inte kunde överföras 2020 på grund av pandemin.

Hur kan man förlänga uppehållstillstånd?

Om du har uppehållstillstånd och vill fortsätta bo i Sverige efter att ditt tillstånd har gått ut ska du ansöka om att förlänga ditt uppehållstillstånd. Du ansöker enklast på webben. På den här sidan hittar du information om hur det går till att göra en webbansökan om att förlänga uppehållstillstånd.