:

Är det lag på poolskydd?

Innehållsförteckning:

 1. Är det lag på poolskydd?
 2. När ska man täcka poolen?
 3. Varför har man poolskydd?
 4. Varför måste man täcka poolen på vintern?
 5. Måste poolen vara inhägnad?
 6. Kan man lägga presenning under pool?
 7. Hur täcka pool?
 8. Hur ofta behöver man tömma en pool?
 9. Vilket poolskydd ska man välja?
 10. Hur mycket Chockklor vid Vinterstängning?
 11. Måste man ha staket runt poolen?
 12. Måste man ha staket runt damm?
 13. Måste man ha något under poolen?
 14. Måste man ha Markduk under pool?
 15. Vad händer om poolen fryser?

Är det lag på poolskydd?

Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvar för att bestämmelserna i lagen uppfylls. Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara: Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över.

När ska man täcka poolen?

På vintern behöver du täcka över din pool på bästa sätt. Har du ett pooltak som klarar hög snölast så kan du ha det året runt.

Varför har man poolskydd?

Ett poolskydd har många syften men det primära målet är att skapa en säker pool. Men med rätt poolskydd minskar du också poolens uppvärmningskostnad med upp till 60% enligt vissa tillverkare. Poolskyddet förhindrar dessutom att löv och annat skräp från att falla ner i poolen.

Varför måste man täcka poolen på vintern?

Poolen bör täckas. Pump samt annan elektronisk utrustning bör förvaras inomhus. På nästa sida hittar du enkla instruktioner om hur du bäst går till väga vid en vinterstängning samt vilka produkter som finns att köpa. Att täcka sin pool för vintern är viktigt, täckplåtar är det säkraste alternativet.

Måste poolen vara inhägnad?

För privata pooler finns egentligen inga lagstadgade krav om just inhägnad. Däremot finns det generella krav om att poolen ska vara säkrad från olyckor. Det kan ske på två olika sätt. Enligt Boverkets reglemente så ska alla fasta pooler med ett vattendjup om minst 20 centimeter omgärdas av ett rejält staket.

Kan man lägga presenning under pool?

De flesta som har pool liten eller stor har sand + presenning ligger först sedan polen så det kanske luftar lite mera, men när man sedan tar bort poolenkan ju sanden ligga till nästa år.

Hur täcka pool?

Det enklaste och säkraste alternativet för att täcka en pool under vintertid är att använda sig av täckplåtar. De är kanske inte alltför vackra, men å andra sidan är de rejäla doningar som verkligen skyddar poolen. De håller dessutom länge och kan lätt ställas undan när våren och badsäsongen åter kommer.

Hur ofta behöver man tömma en pool?

Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Fyll poolen långsamt. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten.

Vilket poolskydd ska man välja?

I våra undersökningar fann vi detta poolskydd från Byggmax som kvalar in som bästa premium. Det är ett skydd som både kan användas för pooler ovan mark och delvis nergrävda pooler. Det bästa är att poolskyddet även passar åtta- och ovalformade pooler vilket annars kan vara svårt att hitta bra skydd till.

Hur mycket Chockklor vid Vinterstängning?

Gör vinterstängningen när vattnet är rent och klart med klorhalt max 3 ppm. Antingen sänks vattennivån under bräddavlopp och inlopp vilket kräver att eventuellt tillskottsvatten som tillförs poolen genom nederbörd kan evakueras från bräddavlopp och inlopp genom ledningar med fall mot avlopp.

Måste man ha staket runt poolen?

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara: Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.

Måste man ha staket runt damm?

Barn som utforskar sin närmiljö kan av misstag ramla i en bassäng om det saknas skyddsanordningar. Boverkets byggregler, BBR, ställer krav på att fasta bassänger, dammar och brunnar på tomter ska ha skydd mot drunkning.

Måste man ha något under poolen?

De flesta som har pool liten eller stor har sand + presenning ligger först sedan polen så det kanske luftar lite mera, men när man sedan tar bort poolen så kan ju sanden ligga till nästa år.

Måste man ha Markduk under pool?

Genom att placera golvmattorna lägger vi till en extra tjocklek på basen för bättre skydd. Utan tvekan är det en klok investering att ha en markduk. Markduken kommer att skydda liner, vilken är ett av de mest värdefulla elementen i din pool.

Vad händer om poolen fryser?

Viktigt att det inte fryser vid munstyckena Poolen behöver inte tömmas helt och hållet eftersom det viktiga är att vattnet inte når inloppsmunstyckena ”jetsen” som är i plast och kan frysa sönder, men glasfibern klarar att resterande vatten fryser.