:

Måste man ha säkerhetsbälte i veteranbilar?

Innehållsförteckning:

  1. Måste man ha säkerhetsbälte i veteranbilar?
  2. När kom säkerhetsbältet till Sverige?
  3. Får man åka bil utan bälte?
  4. När måste du markera last som skjuter ut baktill på ett fordon?
  5. När kom Rullbälten?
  6. Hur mycket får det sticka ut bakom bilen?
  7. Vad händer om man lastar släpvagn för tungt baktill?

Måste man ha säkerhetsbälte i veteranbilar?

Det är inte åldern utan kroppslängden som avgör om barnet får åka med i den bälteslösa veteranbilen. Barn under 135 cm måste använda särskild skyddsanordning för barn när man åker personbil eller lastbil. Det kan vara babyskydd, en bakåtvänd barnstol, en framåtvänd barnstol eller en bälteskudde.

När kom säkerhetsbältet till Sverige?

År 1967 kom den första bestämmelsen i Sverige om att det skulle finnas bilbälte i framsätet i alla nya bilar från och med 1969 års modell och 1970 kom motsvarande bestämmelse om bilbälte i baksätet. År 1969 blev rullbältet standard i framsätet i Volvobilar.

Får man åka bil utan bälte?

Du kan skada eller slå ihjäl den som sitter framför om du åker i baksätet utan bilbälte. I Sverige måste alla använda bilbälte. Det står i lagen. Lagen gäller alla som åker i bilen, även de som sitter i bak- sätet.

När måste du markera last som skjuter ut baktill på ett fordon?

Undantag: Lasten behöver inte markeras om den syns tydligt av andra trafikanter och inte skjuter ut mer än en meter framåt. All last som skjuter ut mer än en meter bakåt ska markeras. Last som skjuter ut framför fordonet eller mer än en meter bakom fordonet markeras i dagsljus med rödgula flaggor.

När kom Rullbälten?

Rullbälte för bilar uppfanns av Hans Karlsson 1964.

Hur mycket får det sticka ut bakom bilen?

Bilens maxlast får inte överskridas och lasten får inte täcka registreringsskylten. Fordonets totala bredd får inte överskrida 260 cm och lasten får skjuta ut högst 20 cm från fordonet på vardera sidan. Med lasten inräknad får fordonets totala längd inte överskrida 24 meter.

Vad händer om man lastar släpvagn för tungt baktill?

Jämnt fördelad last ger rätt kultryck. Fel! Baktung last ger för lågt kultryck. Kopplingsanordningen pressas uppåt och bakhjulen på dragbilen lyfts, med risk att släpvagnen slingrar sig, eller wobblar, så du tappar kontroll över fordonet.