:

Vad är College i Sverige?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är College i Sverige?
  2. Hur mycket kostar Community College?
  3. Vad menas med Community College?
  4. Hur gammal är man när man går på college?
  5. Vad är skillnaden mellan high school och college?
  6. Vad är motsvarigheten till high school?
  7. Hur gammal är man när man går på high school?
  8. Är gymnasiet som college?
  9. Vilka klasser är high school?
  10. Hur fungerar det amerikanska skolsystemet?

Vad är College i Sverige?

Fyra års studier vid ett amerikanskt lärosäte (College/University) resulterar i en Bachelor's Degree, vilket motsvarar en svensk kandidatexamen. Det går även att läsa två år och ta en s.k. Associate's Degree. Den motsvarar ungefär en halv Bachelor's Degree och har ingen svensk motsvarighet.

Hur mycket kostar Community College?

I genomsnitt ligger priserna på Community College kring $9000 per läsår att jämföra med ca $25000 på amerikanska publika universitet.

Vad menas med Community College?

Community college i USA. Community college är amerikanska offentliga högskolor som erbjuder eftergymnasial högre utbildning. Community college finns i hela USA, från mindre college på landsbygden till stora välkända colleges med campus i storstäderna.

Hur gammal är man när man går på college?

Vilken ålder krävs för att läsa på college i USA? I de flesta fall är college mer eller mindre synonymt med universitet. Det innebär att man behöver fullständiga gymnasiebetyg för att studera där, vilket innebär att de flesta svenska studenter inte kan starta förrän tidigast vid 19 års ålder.

Vad är skillnaden mellan high school och college?

När amerikaner pratar om att de ska "go to college" så menar de helt enkelt att de ska läsa vidare på högskolenivå efter high school. Så college kan i många sammanhang ses som en synonym till högskola. Vanligtvis för att ta en Bachelor's Degree på fyra år. Denna examen kan man dock ta på olika skolor och vägar.

Vad är motsvarigheten till high school?

Vad är High School? High School i USA är den amerikanska motsvarigheten till gymnasiet. High School omfattar de fyra sista åren av den amerikanska grundskolans tolv år. En High School-examen med godkända betyg ger ett High School Diploma vilket är motsvarigheten till en svensk studentexamen i USA.

Hur gammal är man när man går på high school?

High school är de tre eller fyra sista åren av den tolvåriga grundskolan. Eleverna är i regel 17 år när de slutar skolan. Du kommer att läsa både obligatoriska och valfria ämnen. Det finns ett stort utbud av ämnen.

Är gymnasiet som college?

Secondary school eller upper secondary school Årskurs 11 och 12, alltså motsvarande 2:an och 3:an på gymnasiet, kan också ges på vad som i England kallas college eller sixth form college.

Vilka klasser är high school?

Generellt kan middle school, eller junior high school som det också kallas, översättas till högstadiet och high school är detsamma som gymnasiet. En skillnad är att high school består av fyra år istället för det treåriga svenska gymnasiet, en annan är att amerikanska 12th grade är det sista året på gymnasienivå.

Hur fungerar det amerikanska skolsystemet?

I USA börjar man i skolan ett år tidigare än i Sverige. High School är de tre eller fyra sista åren av den tolvåriga grundskolan. Eleverna är i regel 17 år när de slutar skolan. För att få ”graduate” och få ett ”High School Diploma” ska man ha samlat ihop ett visst antal poäng.