:

Vad är Byggnadsutformning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Byggnadsutformning?
 2. Hur många år är kandidatexamen?
 3. Måste man vara med på föreläsningar?
 4. Vilka kurser ingår i personalvetare?
 5. Vad krävs för att bli byggingenjör?
 6. Vad gör en civilingenjör i arkitektur?
 7. Måste man gå på föreläsningar universitet?
 8. Hur viktiga är föreläsningarna?
 9. Var finns Personalvetarprogrammet?
 10. Hur mycket merit krävs för byggingenjör?
 11. Vilken linje ska man gå om man vill bli byggnadsingenjör?
 12. Är arkitektur ingenjör?

Vad är Byggnadsutformning?

Om du tycker att både teknik och arkitektur är intressant kan byggnadsutformning vara ett bra val för dig. I utbildningen får du kunskaper i byggnadsteknik, produktion och projektledning, men också om formgivningens betydelse och vilka möjligheter den innebär för den byggda miljön.

Hur många år är kandidatexamen?

Generell examina

ExamenLängdHögskolepoäng
Högskoleexamen2 år120 hp
Kandidatexamen3 år180 hp

Måste man vara med på föreläsningar?

Den allra största skillnaden mellan föreläsningar och gymnasielektioner, det är att föreläsningarna inte kräver någon obligatorisk närvaro. Du bestämmer själv om du vill delta. Det kan dock förekomma fall då vissa föreläsningar kräver närvaro men utöver dem är det helt enkelt upp till dig om du vill närvara eller inte.

Vilka kurser ingår i personalvetare?

Programmet inleds med Sociologi, grundkurs, inriktning organisation och arbetsliv, 30 högskolepoäng (hp). Därefter följer en kurs om Personalarbete I, 22,5 hp där centrala områden som personalekonomi och psykologi, med inriktning mot organisations- och arbetslivsfrågor ingår.

Vad krävs för att bli byggingenjör?

Utbildningar till byggingenjör finns inom högskolan/universitet och inom yrkeshögskolan. För att bli högskoleingenjör krävs tre års studier vid högskola. För att bli civilingenjör med inriktning mot byggområdet krävs fem års studier vid högskolan. Grundläggande utbildning finns på flera av gymnasieskolans program.

Vad gör en civilingenjör i arkitektur?

Civilingenjör arkitektur passar dig som är intresserad av byggande och samhällsplanering. Under utbildningen utvecklar du kunskaper inom teknik och arkitektur för att kunna utveckla, planera och utforma framtidens hus och städer utifrån samhällets och människors behov.

Måste man gå på föreläsningar universitet?

Föreläsningarna blev därmed inte alltid lika viktiga. – Om jag känner att jag inte får ut något av att på en föreläsning är det så klart bättre för mig att använda tiden till att läsa i stället, medan det för någon annan är viktigare att gå på föreläsningen.

Hur viktiga är föreläsningarna?

De föreslagna fördelarna är: föreläsningar kan genom goda nytolkningar och omformuleringar underlätta inlärningen, den kan ge grund och struk- tur till nya ämnesområden, och den kan introducera studenter till vad som avses med reflek- tion på en akademisk nivå.

Var finns Personalvetarprogrammet?

Här kan du studera De allra flesta högskolor och universitet har personalvetarprogram och erbjuder kurser i personal- och arbetslivsfrågor. Läs mer på respektive lärosätes hemsida och på www.studera.nu.

Hur mycket merit krävs för byggingenjör?

Sökresultat

NamnLärosäteBII
Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknikKarlstads universitet16.84
Byggingenjör - byggproduktion och projektledningHögskolan i Halmstad15.23
TEKNISK DESIGN, CIVILINGENJÖRChalmers tekniska högskola20.72
Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälleLinköpings universitet17.99

Vilken linje ska man gå om man vill bli byggnadsingenjör?

Till Byggnadsingenjör (högskoleingenjör) utbildar du dig vid en av landets högskolor. För att vara behörig ska du ha genomgått gymnasieskolans treåriga Naturvetenskapliga program eller det tekniska programmet (du ska ha läst matematik kurs D, fysik kurs B och kemi A).

Är arkitektur ingenjör?

Ofta utförs arbetet i projektgrupper i nära samarbete med arkitekter och andra ingenjörer. Utbildningens inriktning mot arkitektur innebär att du utöver kompetens som byggnadsingenjör också får utvidgade kunskaper inom byggnaders planering och gestaltning, arkitekturhistoria och visualiseringsteknik.