:

Vad gäller när man är arbetsbefriad?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller när man är arbetsbefriad?
 2. Vad är ett rimligt avgångsvederlag?
 3. Hur gör man för att bli utköpt?
 4. Hur många månadslöner vid utköp?
 5. Hur länge får man vara arbetsbefriad?
 6. Vad är en uppsägningslön?
 7. Kan man få avgångsvederlag om man säger upp sig själv?
 8. Hur mycket skatt betalar man på avgångsvederlag?
 9. Hur gör man en avtalsturlista?
 10. Kan man vägra att bli utköpt?
 11. Vad är provocerad uppsägning?
 12. Vilka skyldigheter har en arbetstagare som underpresterar?
 13. Har man rätt till uppsägningslön?
 14. Hur lång uppsägningstid fast anställd?
 15. Kan man få ersättning om man säger upp sig?

Vad gäller när man är arbetsbefriad?

Om du blir arbetsbefriad under uppsägningstiden har arbetsgivaren enligt LAS rätt att göra avdrag för inkomster som du får av annan anställning under tiden du är arbetsbefriad. Alltså: om du får ett jobb med samma eller högre lön än du har idag så behöver arbetsgivaren inte betala ut någon lön till dig.

Vad är ett rimligt avgångsvederlag?

Avgångsvederlag är en ersättning till en arbetstagare vid uppsägning. Ingen lag ger rätt till avgångsvederlag, men det kan överenskommas med arbetsgivaren. De flesta som blir uppsagda får inget avgångsvederlag utan endast lagenlig uppsägningstid och många arbetar under hela uppsägningstiden.

Hur gör man för att bli utköpt?

Att bli utköpt sker vanligen när arbetsrätten inte tillåter en uppsägning men där arbetsgivaren önskar avsluta din anställning. Se över dina rättigheter - innan du skriver på. Att köpa ut personal är ett sätt för arbetsgivare att bli av med anställda som man inte har rätt att säga upp.

Hur många månadslöner vid utköp?

Anser facket att en uppsägning är felaktig och tar ärendet till domstol, kan arbetsgivaren som mest bli tvungen att betala ut 32 månadslöner i skadestånd. – Det finns med som utgångspunkt när man ska försöka hitta ett lämpligt belopp, säger Mats Glavå.

Hur länge får man vara arbetsbefriad?

Utan inkomst i 52 dagar Men utan a-kassa får du inte heller den kompletterande inkomstförsäkringen. Det finns alltså risk att du måste klara dig utan inkomst i upp till 51 dagar efter det att din arbetsbefriade uppsägningstid är över och du anmäler dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Vad är en uppsägningslön?

Ett avgångsvederlag är skattepliktigt och betraktas som lön. En viktig skillnad mellan arbetsbefriad uppsägningslön och avgångsvederlag, är att under arbetsbefriad uppsägningstid fortgår anställningen innebärande att villkor och förmåner, i normalfallet, kvarstår oförändrade.

Kan man få avgångsvederlag om man säger upp sig själv?

Det finns ingen lagstadgad rätt till avgångsvederlag, det vill säga en summa pengar för att själv säga upp sig och lämna sitt arbete. Det är i stället en metod som, oftast större, företag kan ta till för att slippa säga upp anställda på grund av arbetsbrist.

Hur mycket skatt betalar man på avgångsvederlag?

En typ av ackumulerad inkomst är ett avgångsvederlag som avser en flerårsperiod men som betalas ut i en klumpsumma. Nackdelen med att få ut hela avgångsvederlagen vid ett tillfälle är att det finns risk för att statlig inkomstskatt utgår. 2018 går den nedre skiktgränsen för statlig inkomstskatt vid 455 300 kronor.

Hur gör man en avtalsturlista?

Lokala överenskommelser om turordning för uppsägning Det görs genom att parterna upprättar en så kallad avtalsturlista. Det innebär att man frångår lagens turordningsregler och istället kommer överens om andra kriterier för vilka som ska bemanna den nya organisationen.

Kan man vägra att bli utköpt?

Om jag säger nej till att bli utköpt, vad händer då? – Ett utköpsavtal är alltid frivilligt, arbetsgivaren kan alltså inte tvinga dig att skriva på. Det är ett ömsesidigt avtal och det viktiga är att båda parter känner sig nöjda med det.

Vad är provocerad uppsägning?

Provocerad uppsägning är det när en arbetsgivare på ett otillbörligt sätt förmår en arbetstagare att själv säga upp sig eller om arbetsgivaren agerat i strid mot god sed på arbetsmarknaden.

Vilka skyldigheter har en arbetstagare som underpresterar?

I dialogen är det även viktigt att avklara vilken hjälp och stöd den anställde behöver från sin chef och arbetsgivare. Utöver att tydliggöra förväntningarna på den anställde behöver arbetsgivaren även förstå det utbildningsansvar och den omsorgsplikt man har som arbetsgivare.

Har man rätt till uppsägningslön?

Sammanfattningsvis är huvudregeln att en arbetstagare under uppsägningstiden har rätt till lön och andra anställningsförmåner. Om en arbetstagare dock inte står till arbetsgivarens förfogande, t. ex. på grund av sjukdom som gör en helt arbetsoförmögen, är arbetsgivaren inte skyldig att ge ut uppsägningslön.

Hur lång uppsägningstid fast anställd?

Om din arbetsplats saknar kollektivavtal har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid oavsett hur länge du varit anställd och oavsett din ålder.

Kan man få ersättning om man säger upp sig?

Om du säger upp dig från ditt arbete blir du som regel avstängd från arbetslöshetsersättning från a-kassan under en tid. Det kan dock finnas skäl som gör att du slipper avstängning hos a-kassan. Kontakta din a-kassa för att svar på vad som gäller för din a-kassa när du säger upp dig själv.