:

Vad innebär sepsis fysiologiskt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär sepsis fysiologiskt?
  2. Vad är skillnaden mellan sepsis svår sepsis och septisk chock?
  3. Vad är Urosepsis?
  4. Varför Konfusion vid sepsis?
  5. Hur dör man av blodförgiftning?
  6. Varför Blododla innan antibiotika?
  7. Vad är ett Sepsislarm?

Vad innebär sepsis fysiologiskt?

Sepsis är ett allvarligt tillstånd som förr kallades för blodförgiftning. Sepsis innebär att en infektion påverkar hela kroppen och gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Sepsis kan vara livshotande.

Vad är skillnaden mellan sepsis svår sepsis och septisk chock?

Sepsis och septisk chock är livshotande tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande. Sepsis medför en livshotande infektionsutlöst systempåverkan och organdysfunktion. Septisk chock föreligger om patienten har hypotension (serumlaktat > 2 mmol/l trots adekvat vätsketillförsel.

Vad är Urosepsis?

Urosepsis: Ingångslokal från urinvägarna. Vanlig orsak till sepsis hos äldre framförallt om kateterbärare ( E. coli).

Varför Konfusion vid sepsis?

hypoperfusion. Detta leder till en ökad produktion av laktat och förbrukning av buffertkapacitet, negativ BE. Akut njursvikt är mycket vanligt vid sepsis. Cerebral påverkan, leverpåverkan och koagulationsrubbningar förekommer också och ju fler sviktande organsystem desto större dödlighet.

Hur dör man av blodförgiftning?

När kroppen drabbas av en infektion reagerar immunförsvaret med en rad olika händelser. Blodkropparna utsöndrar gifter för att ta kål på det som angriper kroppen, men dessvärre har denna process även en negativ påverkan på kroppens egna celler. Personen som drabbats av sepsis får dålig blodcirkulation.

Varför Blododla innan antibiotika?

Blododling före insatt antibiotikabehandling möjliggör effektivare behandlingar, kortare behandlingstider, färre biverkningar och minskad antibiotikaförbrukning. För att optimera antibiotikabehandling skall därför alltid 2 blododlingar (2 flaskpar/4 flaskor) tas innan den första dosen intravenöst antibiotika ges.

Vad är ett Sepsislarm?

Tecken på sepsis Systemet innebär att om vårdpersonalen får in en patient som har en misstänkt infektion och sviktande organfunktion, enligt särskilda kriterier, så dras Sepsislarmet. Något som sker redan hos sjuksköterskan, när patienten har kommit till triagering.