:

Vad är en EC fläkt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en EC fläkt?
 2. Hur länge håller en frånluftsfläkt?
 3. Hur fungerar EC motor?
 4. Hur länge kan man ha en köksfläkt?
 5. Hur fungerar en AC motor?
 6. Vad gör en frånluftsfläkt?
 7. Hur länge håller en fläkt?
 8. Vad kostar det att byta takfläkt?
 9. När ska man byta köksfläkt?
 10. Hur långt ovanför spisen ska fläkten sitta?
 11. Hur fungerar Motströmsbromsning till en AC motor?
 12. Vilken effekt anges på motorns märkskylt?
 13. Hur ska man ventilera ett rum?

Vad är en EC fläkt?

EC fläktar är energisnålare och tystare Det finns två vanliga typer av fläktmotorer: AC (Alternating Current = växelström) och EC (Electronically Commutaded = elektroniskt kommuterad likström). EC-motorn är snålare och tystare än den konventionella AC-motorn. AC-motorn drivs av växelström. EC-motorn drivs av likström.

Hur länge håller en frånluftsfläkt?

Frånluftsfläkten med AC-motor har ett effektbehov på 628 W. Frånluftsfläkten med EC-motor har ett effektbehov på 293 W vid samma driftspunkt. Drifttiden är 8760 timmar per år, förväntad livslängd på fläkten är 20 år, och energipriset är satt till 1,25 kr/kWh.

Hur fungerar EC motor?

EC-motorer har permanentmagneter för att skapa det magnetiska fältet och elektroniskt kommuterad likström för att skapa rotation. Konstruktionen gör att en större del av den tillförda energin skapar rotation och en mindre del går till förlustvärme. Verkningsgraden blir därmed högre!

Hur länge kan man ha en köksfläkt?

Men då de flesta franke spiskåpor håller i runt 10-15 år innan det är några problem med dem och en ny endast kostar c:a 1300kr kan det kännas bättre att byta hela spiskåpan istället eftersom de oftast efter så många år är avsevärt smutsiga.

Hur fungerar en AC motor?

Denna grupp induktionsmaskiner innefattar elektriska maskiner vars driftsätt är baserat på ett roterande magnetfält i luftgapet mellan stator och rotor. Den viktigaste och mest använda maskinen i denna grupp är den asynkrona AC induktionsmotorn med en kortsluten rotor.

Vad gör en frånluftsfläkt?

Med frånluftsventilation ventileras luften ut från en bostad/ fastighet mekanisk med hjälp av en fläkt. I ett hus med självdragsventilation är det luftens temperaturskillnader som gör att det skapas ett “självdrag” när den varma luften stiger i skorstenen och då skapar ett undertryck som drar in ny luft.

Hur länge håller en fläkt?

Livslängden är starkt beroende av temperaturen och desto högre temperatur fläkten arbetar i desto lägre livslängd. Observera att livslängden reduceras även då fläkten inte är i drift. Detta på grund av att fettet i lagret åldras ca 4 000 h per år även om fläkten inte är i drift.

Vad kostar det att byta takfläkt?

(Snabbgoogling ger att en ny takfläkt kostar ca kr beroende på utförande.

När ska man byta köksfläkt?

Reglbundet underhåll av köksfläkt Regelbundet underhåll och rengöring kan minska risken betydligt. Hur ofta du behöver byta filter beror på användning, men en smart regel är att byta filter en till två gånger per år. Dessutom bör du rengöra filtret grundligt var tredje månad.

Hur långt ovanför spisen ska fläkten sitta?

Generellt sett rekommenderar vi ett avstånd på 750 mm ovanför en gasspis och 650 mm ovanför en elektrisk spis. Om det följde med extra information om höjden på din köksfläkt var vänlig följ då detta rekommenderade avstånd.

Hur fungerar Motströmsbromsning till en AC motor?

Ett annat vanligt driftläge är motströmsbromsning: En yttre belastning kan rotera rotorn mot fältets rotationsriktning.

Vilken effekt anges på motorns märkskylt?

Märkskylt: Effektfaktor – Cosϕ Den anger i princip hur stor del av motorstömmen som ger aktiv effekt i motorn. Vid användning av motorer med låg effektfaktor är det särskilt viktigt med rätt magnetisering (rätt spänning/frekvens-förhållande) för att undvika överhettning av statorlindningarna.

Hur ska man ventilera ett rum?

En bra tumregel är en ventil per 25 m2 boyta (4/100 m2). En i varje sovrum och resterande i vardagsrum/allrum. Placera friskluftventiler ca 220 cm från golv och ovanför fönster, om det finns en radiator (värmeelement) under fönstret.