:

Hur mycket kostar en hiss?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kostar en hiss?
  2. När behövs två hissar?
  3. Vad drivs en hiss med?
  4. Varför stannar en hiss?
  5. Vilken knapp hiss?

Hur mycket kostar en hiss?

Vad kostar en hemmahiss? Priset på din hemmahiss beror på vilken hissmodell och design som du väljer samt antal våningar som hissen skall betjäna. Beroende på utförande, kan en hiss som betjänar två våningar kosta 2 000 kronor.

När behövs två hissar?

När krävs räddningshiss I byggnader med fler än 10 våningar finns därför i regel minst två hissar. Vanligen utformas därmed en av de ordinarie hissarna i byggnaden så att den även utgör räddningshiss.

Vad drivs en hiss med?

En traditionell hissmaskin består av en elektrisk motor och växel med broms och en drivskiva för kraftöverföringen till linorna. I schaktet går hisskorgen upp och ner med hjälp av linorna som går över drivskivan till motvikten.

Varför stannar en hiss?

– Ett vanligt fel med hissar är att dörrarna öppnar och stänger sig hela tiden utan att hissen kan åka vidare. Detta skapar väldigt typiska vibrationer som tekniken kan snappa upp. Tekniken kan också känna av vibrationer från skenor och lager i hjul och motorer.

Vilken knapp hiss?

Du ska trycka uppåt ifall du ska uppåt, och neråt ifall du ska neråt. Alltså INTE trycka neråt för att hissen ska gå neråt. Då är risken att när du går in i hissen så hamnar du i källaren.