:

Hur gammal är min dalahäst?

Innehållsförteckning:

  1. Hur gammal är min dalahäst?
  2. Vart Snidas dalahästar?
  3. Är en Dala symbol?
  4. I vilken ort tillverkas dalahästar?
  5. Hur såg den första dalahästen ut?

Hur gammal är min dalahäst?

Trähästar har varit till salu på marknad i åtminstone 400 år, men dagens dalahäst har sitt mönster från 1800-talet, med rötter ner i 1700-talets kurbitsmåleri. Från början höggs ämnen till hästarna med yxa, vilket innebar att formen kunde variera ganska mycket.

Vart Snidas dalahästar?

Tillverkningen i Nusnäs 1928 grundade de ett konkurrerande företag. Än i dag ligger de båda familjeföretagen, Grannas A Olsson Hemslöjd och Nils Olsson Hemslöjd, sida vid sida i Nusnäs och tillverkar dalahästar. Tillverkningen är öppen för allmänheten.

Är en Dala symbol?

De såldes så småningom i byarna och reste med handelsresande runt om i Sverige. 1939 blev den krusmålade trähästen från Mora världskändis när den medverkade vid världsutställningen i New York. Alltsedan dess har dalahästen kommit att bli en symbol för Sverige i allmänhet och för Mora i synnerhet.

I vilken ort tillverkas dalahästar?

Dalahästen kommer från Mora Redan under 1700-talet började människor i byarna runt Mora tälja trähästar. Då var det främst för att få tiden att gå under kvällarna i timmerstugorna i skogen. Då var hästarna främst leksaker för barnen. Hästarna togs sedan med av kringvandrande gårdfarihandlare på sina försäljningsresor.

Hur såg den första dalahästen ut?

De har alla en gedigen historia, en stark förankring i bygden och verkar på en internationell marknad. Det var på 1700-talet som skogsarbetarna i byarna runt Mora började tälja trähästar i timmerkojor om kvällarna. Långt senare, på 1830-talet, fick hästarna sitt karaktäristiska kurbitsmönster.