:

Hur många personer får vistas i en butik?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många personer får vistas i en butik?
 2. Vad gäller för restriktioner på gym?
 3. Vad gäller på gymmet?
 4. Hur många personer får vistas i lokalen?
 5. Hur räknar man ut hur många som får vara i en butik?
 6. Vad gäller för ovaccinerade?
 7. När upphör restriktionerna 2022?
 8. När kommer nya Coronarestriktioner?
 9. När gäller de nya restriktionerna?
 10. Hur många får vistas i en lokal brandskydd?
 11. Hur många får man vara i en lokal brandskydd?
 12. Hur många personer per kvadratmeter?
 13. Hur många kunder per kvadratmeter?
 14. När försvinner restriktioner?
 15. Får ovaccinerade besöka sjukhus?

Hur många personer får vistas i en butik?

För att minska risken för trängsel i butiker och varuhus, och därmed minska risken för spridning av covid-19, föreslår Folkhälsomyndigheten att begränsa antalet personer som samtidigt får vistas i en butik eller ett varuhus till 500.

Vad gäller för restriktioner på gym?

Folkhälsomyndigheten har beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen. Bland annat får butiker, gym och köpcentrum nya förhållningsregler. Verksamheter som bryter mot reglerna riskerar vite och i sista hand stängning.

Vad gäller på gymmet?

Sammanfattningsvis finns det enligt Folkhälsomyndigheten inga bevis för att det sker någon särskild smittspridning på gym, och vi vet att träning och motion minskar risken för allvarlig sjukdom om man smittas av covid-19. Regeringens agerande saknar därför såväl skäl som logik.

Hur många personer får vistas i lokalen?

Som en tumregel får max 2,5 personer per kvadratmeter vistas i en lokal. Men för det sammanlagda personantalet kan inte lokalens alla ytor för räknas in. Toaletter, personalutrymmen, ytor med bordsservering, garderober eller andra ytor där det inte är möjligt eller rimligt att gäster vistas ska inte räknas in.

Hur räknar man ut hur många som får vara i en butik?

Notera att maxantalet varierar från butik till butik och att åtgärderna måste anpassas i varje enskild butik. Det finns ingen precis beräkningsmodell för hur du räknar ut ett maxantal, utan du som handlare måste göra en enskild bedömning utifrån din butiksmiljö.

Vad gäller för ovaccinerade?

Särskilda rekommendationer för att skydda dig som är ovaccinerad. Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka.

När upphör restriktionerna 2022?

Avveckling från den 9 februari 2022 Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.

När kommer nya Coronarestriktioner?

Den 24 mars utfärdade regeringen de förordningsändringar som kopplar till riksdagens beslut att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter torsdag den .

När gäller de nya restriktionerna?

Gäller alla som är 12 år och äldre. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Hur många får vistas i en lokal brandskydd?

Som en tumregel får max 2,5 personer per kvadratmeter vistas i en lokal. Men för det sammanlagda personantalet kan inte lokalens alla ytor för räknas in. Toaletter, personalutrymmen, ytor med bordsservering, garderober eller andra ytor där det inte är möjligt eller rimligt att gäster vistas ska inte räknas in.

Hur många får man vara i en lokal brandskydd?

Har du exempelvis en inåtgående dörr i en utrymningsväg, får ni aldrig vara fler än 30 personer i lokalen även om ni har plats för fler. Skulle ni dela den här utrymningsvägen med en annan lokal, får ni aldrig vara fler än sammanlagt 30 personer i bägge lokalerna.

Hur många personer per kvadratmeter?

I allmänhet bör maxtaket utgå från 1 person per 10-20 kvadratmeter tillgänglig yta (butiksytor, allmänna ytor, restaurangytor). Överväg om det är lämpligt att dela in köpcentrumet i zoner utifrån dess förutsättningar och sätta ett besöksantal utifrån faktisk kvadratmeteryta i respektive zon, skriver organisationen.

Hur många kunder per kvadratmeter?

Tio kvadratmeter butiksyta per kund och en skyldighet att tydliggöra hur många som kan besöka butiken samtidigt. Det blir de omedelbara konsekvenserna för handeln av den nya pandemilag som riksdagen antagit.

När försvinner restriktioner?

Den 9 februari 2022 påbörjas avvecklingen av åtgärderna mot covid-19.

Får ovaccinerade besöka sjukhus?

Inom vård och omsorg är det i princip samma regler som tidigare som gäller, det vill säga rekommendation om munskydd för patienter samt restriktioner kring antal medföljande vid sjukhusbesök. Alla, både vaccinerade och ovaccinerade, ska stanna hemma vid förkylningssymtom.