:

Hur mycket plats tar en trappa?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket plats tar en trappa?
 2. Hur lång ska en trappa vara?
 3. Vilken trappa tar minst plats?
 4. Hur mäter man trappsteg?
 5. Hur bred ska en trappa vara inomhus?
 6. Hur brant trappa kan man ha?
 7. Hur lång får en trappa vara utan vilplan?
 8. Hur stor yta behövs för en trappa?
 9. Vad är en Lofttrappa?
 10. Hur breda trappsteg altan?
 11. Hur djupt är ett trappsteg?

Hur mycket plats tar en trappa?

Tabellen nedan visar dig hur mycket plats trappan kräver. Måtten är baserade på följande förutsättningar, stegbredd på minst 250 mm i gånglinje som är placerad minst 300 mm från yttersväng. Måtten nedan är endast rekommenderade mått....L-trappa.

TrapphöjdSteghöjderPlanmått
3000164750
3200175000
3400185250

Hur lång ska en trappa vara?

Steghöjden begränsas inte i normerna, men erfarenhetsmässigt är steghöjder på 170-180 mm att föredra. Stegdjupet i gånglinjen bör vara minst 250 mm. För att uppfylla barnsäkerhet i öppna trappor, får fritt vertikalt mått mellan plansteg inte överstiga 100 mm.

Vilken trappa tar minst plats?

Spiraltrappan är den trappa som tar minst plats men väljs ofta bort i traditionella villor, den är ganska opraktisk och det är svårt att bära möbler i den. L-trappan är däremot den vanligaste formen av trappa, den tar minst plats efter spiraltrappan och det är oftast den enklaste modellen att placera i huset.

Hur mäter man trappsteg?

Stegdjup och steghöjd När vi mäter stegdjupet (A), så är det endast biten mellan framkanten på plansteget och en punkt lodrätt under framkanten på plansteget ovanför. Steghöjden (B) mäts däremot mellan ovankant på ett plansteg till ovankant på nästa plansteg.

Hur bred ska en trappa vara inomhus?

Bredden på en trappa mellan olika våningsplan bör vara minst 900 mm, trappor till källare och vindar kan göras smalare med minsta bredd 800 mm. Trappor med bredd över 2,5 meter bör delas upp i ett eller flera trapplopp avdelade med räcken eller ledstänger.

Hur brant trappa kan man ha?

Lutning steghöjd För att en trappa skall bli bekväm att gå i krävs ett visst förhållande mellan lutningsvinkeln, steghöjden och stegbredden. Helst skall trappans lutning vara mellan 30° och 45°, men ofta är tillgängligt utrymme begränsat så ideallutningen inte går att uppnå.

Hur lång får en trappa vara utan vilplan?

Det ska vara minst 1,5 meter fri bredd på trappor. Trappor ska ha minst 3 och högst 8 steg. Längre trappor avdelas med minst 1,3 meter långa vilplan. Det är bra med sittmöjlighet i avsats och ovanför en längre trappa.

Hur stor yta behövs för en trappa?

Den totala ytterlängden på trappan fås genom att räkna A+B+C. Om man vill ha standardbredd 900 mm på trappan, bör B-måttet vara 1900 mm. Måtten i tabellen utgår från ett stegdjup på 250 mm i gånglinjen, som är 350 mm från trappans ytterkant.

Vad är en Lofttrappa?

Den här typen av trappa heter på fackspråk spartrappa men är mer känt under namnet lofttrappa. Anledningen är att många som köper denna typ av trappa gör det för att enklare komma upp på ett sovloft i sitt fritidshus, gäststuga eller till ett loft i sitt attefallshus.

Hur breda trappsteg altan?

Formeln för en bekväm trappa För en altantrappa kan man använda en formel som säkerställer att den varken blir brant eller flack. Ser du till att 2 x steghöjden + 1 x stegdjupet hamnar i intervallet 58–64 cm samt att steghöjden inte överstiger 20 cm, så blir det bra.

Hur djupt är ett trappsteg?

Stegdjupet i trappor bör vara minst 250 mm, men trappor med normal lutning har cirka 300 mm djupa plansteg. Steghöjd och stegdjup kan man beräkna med hjälp av formeln 2 x steghöjden + stegdjupet = 6 mm. Exempel: steghöjd = 150 mm, stegdjupet blir: 600 – () = 300 mm.