:

Hur stor pergola får man bygga?

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor pergola får man bygga?
  2. Hur bygger man en enkel pergola?
  3. Hur förankrar man en pergola?
  4. Hur hög får en pergola vara utan bygglov?
  5. Hur hög pergola får man bygga?
  6. Hur fäster man en pergola?
  7. Hur bygger man en paviljong?

Hur stor pergola får man bygga?

Vanligtvis behöver man inte bygglov för att bygga en pergola. Förutsatt att den inte ligger längre bort än 3 m från tomtgränsen och att den inte är mer än 3 m hög. Om du är osäker om du behöver bygglov eller ej, ta alltid kontakt med byggnadsnämnden för din kommun.

Hur bygger man en enkel pergola?

En pergola är en öppen konstruktion som i det enklaste utförandet består av fyra pelare och någon typ av takbjälkar som bildar ett raster. Det är ett projekt där du kan använda din fantasi för att skapa något personligt och användbart där varken bygglov eller större byggkunskap krävs.

Hur förankrar man en pergola?

Praktiskt finns det väl tre sätt att förankra strukturer i marken (om det inte är berggrund direkt under); Jordspett/ankare/spjut, färdiggjuten betongplint och att gjuta ett betongfundament själv.

Hur hög får en pergola vara utan bygglov?

Enligt de så kallade attefallsreglerna för en- och tvåbostadshus krävs det normalt inte bygglov för att: göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, om inte grannen medger det.

Hur hög pergola får man bygga?

Bygglov eller ej? Vanligtvis behöver man inte bygglov för att bygga en pergola. Förutsatt att den inte ligger längre bort än 3 m från tomtgränsen och att den inte är mer än 3 m hög. Om du är osäker om du behöver bygglov eller ej, ta alltid kontakt med byggnadsnämnden för din kommun.

Hur fäster man en pergola?

Gräv ut för plintar och fyll med grus runtomkring. Alternativt fäst pergolan i den befintliga altanen eller huset. Gräv ner färdiginköpta plintar med stolpskor eller gjut plintar som du fäster stolpskor i. Fäst pergolans stolpar i plintarna och skruva fast ovansidans reglar i stolparna.

Hur bygger man en paviljong?

Så här byggdes paviljongen: Golvet består av regelvirke, 45×170 mm, i hela längder (320 cm). Alla skruvar är nedsänkta och täckta med träplugg för en slätare yta och för att det ska vara enkelt att slipa ner och måla om. Hörnstolparna har en kärna av tryckimpregnerad regel (95×95 mm) som har klätts med furupanel.