:

Hur långt ska plåten sticka ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur långt ska plåten sticka ut?
 2. Hur mycket överlapp på plåttak?
 3. Hur mycket skruv till takplåt?
 4. Hur sätter man Fotplåt?
 5. Hur långt ska taket sticka ut över hängrännan?
 6. Hur sätter man Vindskiveplåt?
 7. Vad ska man ha under plåttaket?
 8. Vad är Kondensväv?
 9. Hur skruvar man tp20?
 10. Var sätter man Fotplåten?
 11. Varför papp under Fotplåt?
 12. Hur långt ut ska hängrännan sitta?
 13. Hur lång hängränna kan man ha?
 14. Hur mycket överlapp på Vindskiveplåt?

Hur långt ska plåten sticka ut?

Plannja Trend-plåten ska sticka ut minst 150 mm över vinkelrännans kant. Alla plåtar som ligger vid vinkel- rännan ska fästas med skruvar på utsidan av rännan. Rännan skarvas med minst 500 mm överlapp. Om Trend monteras på bärläkt, se www.plannja.se för instruktioner.

Hur mycket överlapp på plåttak?

Med ett plåttak som håller hög kvalitet och som läggs på rätt sätt bör varken stränga vintrar och varma somrar vara ett problem. Skarvning av plåt måste ske på ett läkt. Överlapp vid skarvning skall vara minst 200 mm och ska sättas fast med skruvar enligt fig. 6.

Hur mycket skruv till takplåt?

Se till att takplåtarna är riktigt fastskruvade innan du lämnar taket/arbetsplatsen. (åtgång, ca 5-6 skruv per kvm). (åtgång ca 3-4 skruvar per m2). ▶ För infästning till stålregel används självborrande skruv 4,8 x 20 mm.

Hur sätter man Fotplåt?

Fotplåt monteras tillfälligt med spik på takfotsläkten. Viktigt är att fotplåtarna följer en rak linje längs takfotssidan, eventuellt kan en lina användas som hjälp. Exempel på olika montage: t.v. kort rännkrok monterad på takfotsbräda (kroken är bockad i samma vinkel som takvinkeln).

Hur långt ska taket sticka ut över hängrännan?

Till tak ska du använda en vit, profilerad plastprofil. Den finns i olika längder och den kan kapas med en fintandad fogsvans eller sticksåg. Skjut in den mot husets vägg så långt det går innan du börjar skruva. Kom ihåg att den ska sticka ut ca tre cm över hängrännan.

Hur sätter man Vindskiveplåt?

Vindskivan av plåt skruvas fast ovanifrån med farmarskruv på husets befintliga vindskivor och är avsedda att täcka skarven mellan tak och vindskiva.

Vad ska man ha under plåttaket?

Underlagstaket stoppar vatten och yrsnö och leder ner både snö och vatten till hängrännorna. Underlagstaket tar också hand om kondensvatten, som kan bildas under främst plåttak när det är stora temperaturskillnader mellan luft ovanför takbeläggningen och den som finns under.

Vad är Kondensväv?

Kondensväv – byggplast Kondens uppstår när varm och fuktig luft träffar en kallare yta, t ex ett fönsterbleck eller undersidan av en takplåt. Då frigörs fukten i luften och vattendroppar bildas. Därför är det viktigt att ha ett kondensskydd mellan takplåt och undertak, som transporterar bort fukten ner i hängrännan.

Hur skruvar man tp20?

Takplåten monteras med självborrande skruv 4,8x35 mm i varje profilbotten längs takfot, nock och vid ytterkanterna i bärläkten. I övrigt skruvas takplåten i varannan bärläkt och i var tredje profilbotten (se figur 3). Längsgående skarvar skruvas med en överlappsskruv 4,8x20 mm, med c/c högst 500 mm.

Var sätter man Fotplåten?

En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten. Den leder ner regnvatten i hängrännan och man får ett snyggt avslut på taket som håller för väder och vind. Under plåten skall man först lägga en bit underlagspapp som skall skydda mot eventuell kondens som kan bildas på plåten.

Varför papp under Fotplåt?

Risken är annars att vatten "sugs" eller "trycks" in i falsen, förbi fotplåten, ned på den oskyddade råsponten! Hade det funnits papp också under fotplåten hade läckaget runnit tillbaka på pappen och inte förorsakat skada.

Hur långt ut ska hängrännan sitta?

Du ska montera hängrännan med ett fall på 2,5-5 mm per meter. Mät upp längden på takfotsbrädan. Hängrännan ska vara 4 cm kortare än takfotsbrädan, 2 cm på varje sida. Är takbredden/takfotsbrädan max 10 m så kan hängrännan luta mot ett håll.

Hur lång hängränna kan man ha?

I Sverige är den vanligaste kombinationen av dimensioner på hängränna & stuprör 125/90 mm, dvs. 125 mm hängränna kombinerat med 90 mm stuprör. Mindre byggnader har normalt 100/75 och på större byggnader eller vid färre antal stuprör används 150/100 mm. Dimensioneringen skiljer alltså på hängränna och stuprör.

Hur mycket överlapp på Vindskiveplåt?

Vid skarvning skall överlappet vara 500 mm med snedskuren kant enligt bild 3 (45 grad.) Sista våden läggs över vindskivan och spikas fast i toppen på den främre vindskivan. Renskär kanterna. Ta hörnplåten och en vindskiveplåt bild 1.