:

Vad gör en kriminal tekniker?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en kriminal tekniker?
 2. Hur lång tid tar det att bli kriminaltekniker?
 3. Vilken linje ska man gå om man vill bli kriminaltekniker?
 4. Vad är lönen för en kriminaltekniker?
 5. Hur går en brottsplatsundersökning till?
 6. Vad gör man som kriminalare?
 7. Kan man bli kriminaltekniker utan att vara polis?
 8. Hur blir man civil utredare inom polisen?
 9. Hur mycket tjänar en analytiker?
 10. Hur går en polisutredning till?
 11. Hur går en husrannsakan till?
 12. Vad är Utredningskriminologi?
 13. Hur ser framtiden ut för kriminologer?
 14. Vad tjänar en civil utredare inom polisen?
 15. Vad ska man plugga för att bli utredare?

Vad gör en kriminal tekniker?

En kriminaltekniker är en person som är anställd vid en forensisk sektion inom Polismyndigheten och som arbetar med att undersöka brottsplatser för att hitta bevis som används vid brottsutredningar. Det kan till exempel röra sig om fingeravtryck, DNA (biologiska spår), skospår eller spår efter verktyg.

Hur lång tid tar det att bli kriminaltekniker?

Den kriminaltekniska grundutbildningen genomförs under ett kalenderår, huvudsakligen i Linköping, för maximalt 24 kursdeltagare. Utbildningen omfattar cirka 21 studieveckor. För att bli godkänd ska kunskapsprov och ett specialarbete genomföras med godkänt resultat.

Vilken linje ska man gå om man vill bli kriminaltekniker?

Ibland får vi frågor om en utbildning vid Kriminologiprogrammet gör att man kan arbeta som till exempel polis eller kriminaltekniker. Utbildningen gör att du kan arbeta vid Polismyndigheten men inte som polis utan som till exempel utredare eller analytiker.

Vad är lönen för en kriminaltekniker?

36 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur går en brottsplatsundersökning till?

Att samla tekniska bevis vid grövre brott, bland annat vid mord, är det i stället kriminaltekniker som gör. Brottsplatsundersökarna letar efter och säkrar spår efter gärningspersoner. Spåren kan vara i form av till exempel sko- och/eller fot-, hand- och fingeravtryck, verktygsspår, blod- eller salivspår.

Vad gör man som kriminalare?

En kriminolog stöttar polisen med teorier och expertis gällande förklaringar till särskilda händelser av brott och intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska ...

Kan man bli kriminaltekniker utan att vara polis?

För att bli antagen till kriminalteknisk grundutbildning krävs nämligen att du har en anställning vid en regional forensisk sektion inom Polismyndigheten. Majoriteten av kursdeltagarna på kriminalteknisk grundutbildning har polisiär bakgrund. Det innebär alltså att du först ska bli polis.

Hur blir man civil utredare inom polisen?

En civil utredare gör samma saker som en utredande polis, men har något färre befogenheter. För att bli utredare behöver man en akademisk examen, vanliga exempel är jurist, socionom och beteendevetare. För vissa utredartjänster krävs specialistkompetens.

Hur mycket tjänar en analytiker?

Marknadslönen 2022 för marknadsanalytiker ligger mellan 41 000 och 55 000 kronor per månad. Samlar in, bearbetar och analyserar information och data om marknader. Gör prognoser inför framtiden gällande nya och befintliga marknader. Ger råd om marknadsstrategier.

Hur går en polisutredning till?

Förundersökning. En förundersökning, det vill säga en brottsutredning, ska inledas så snart ett brott har kommit till polisens kännedom. Förundersökningen har två syften. Den ska dels utreda vem som kan misstänkas för brottet, dels bedöma om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal.

Hur går en husrannsakan till?

Polisen har dock möjlighet att gå in i någons bostad ändå för att genomföra husrannsakan under vissa förutsättningar. En så kallad personell husrannsakan innebär att polisen kan leta efter en person i någon annans hem i syfte att exempelvis gripa, anhålla, häkta, hämta till förhör eller för att kroppsvisitera personen.

Vad är Utredningskriminologi?

Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp Att arbeta som kriminolog handlar om att utreda och analysera olika aspekter av brottsligheten. Genom utbildningen i utredningskriminologi får du både teoretiska och praktiska kunskaper som du behöver i yrkeslivet som kriminolog.

Hur ser framtiden ut för kriminologer?

Det kommer öppna upp fler möjligheter för utbildade kriminologer då BRÅ visar att många som sitter på den här typen av samordningstjänsten inte har brottsförebyggande med i sin utbildning, speciellt inte i mindre kommuner. Även polisen kommer med stor sannolikhet efterfråga fler kriminologer i framtiden.

Vad tjänar en civil utredare inom polisen?

36 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad ska man plugga för att bli utredare?

De flesta utredare/kvalificerade handläggare har högskoleutbildning. Inriktningen varierar och ofta är utredaren specialist inom ett område, exempelvis naturvård, samhällsplanering, sociologi, statsvetenskap eller nationalekonomi och har därför också en utbildning inom sitt specialområde.