:

Hur länge får man stanna i Spanien utan visum?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge får man stanna i Spanien utan visum?
 2. Hur lång tid tar det att bli spansk medborgare?
 3. Vad krävs för att bli spansk medborgare?
 4. Hur länge har man NIE nummer?
 5. Hur länge kan man vistas i Spanien?
 6. Vad händer om man stannar för länge i Spanien?
 7. Hur får man spanskt personnummer?
 8. Hur får man Residencia i Spanien?
 9. Kan man vara skriven både i Sverige och Spanien?
 10. Hur ser ett spanskt NIE Nummer ut?
 11. Vad kostar NIE Nummer?
 12. Hur länge får man ha sin bil i Spanien?
 13. Vad innebär det att vara resident i Spanien?
 14. Hur ser ett spanskt personnummer ut?

Hur länge får man stanna i Spanien utan visum?

Spanien tillhör EU:s medlemsländer, liksom Sverige. Det gör att du som är svensk medborgare enkelt kan flytta. Du behöver inte ansöka om visum, det enda som krävs är ett svenskt pass. Det ger dig rätt att stanna i landet i upp till tre månader.

Hur lång tid tar det att bli spansk medborgare?

I slutändan, om du bor minst 6 månader varje år i Spanien i 5 år, kan du fortsätta för permanent uppehållstillstånd, vilket är första steget till medborgarskap. Och efter 10 år av din första investering kan du ansöka om Spaniens medborgarskap genom investering.

Vad krävs för att bli spansk medborgare?

Om man är svensk medborgare och har varit bosatt i Spanien i minst tio år (eller om man är bosatt i Spanien och gift med en spansk medborgare sedan minst ett år tillbaka) har man möjlighet att ansöka om spanskt medborgarskap.

Hur länge har man NIE nummer?

Det formulär som krävs får man efter att ansökan har godkänts på plats. Hur länge gäller NIE i Spanien? Det spanska skattenumret NIE är personligt och går inte att överföra. Det innebär att den som får ett NIE behåller samma nummer hela livet.

Hur länge kan man vistas i Spanien?

Eftersom både Sverige och Spanien ingår i EU får du vistas eller bo i Spanien i 3 månader utan några ytterligare åtgärder förutom att ha ditt svenska pass med dig.

Vad händer om man stannar för länge i Spanien?

Tre månader är en gräns för vistelse med enbart id-handling. Sedan måste du registrera din uppehållsrätt. EU-medborgare ansöker inte om uppehållstillstånd om de har ekonomiska resurser för att klara sig själva. Om du stannar 183 dagar eller längre per år blir du skattskyldig.

Hur får man spanskt personnummer?

Det du behöver ta med dig är följande:

 1. Pass i original.
 2. 1 kopia av ditt pass.
 3. Dokument som styrker varför du behöver ett NIE nummer.
 4. 1 ifyllt formulär ”EX 15” på SPANSKA. Formuläret kan fyllas i på dator och sedan skrivas ut.
 5. 1 Formulär ”Modelo 790” ska tas med till ambassaden och kan fyllas i hemma eller på plats.

Hur får man Residencia i Spanien?

För att kunna ansöka om residencia och få lov att stanna i landet mer än 90 dagar, behöver man kunna visa att man har en månadsinkomst på minst 400 euro/ månad som kommer in på ett spanskt bankkonto. Man måste även visa upp ett personbevis, ett hyreskontrakt, pass och NIE- nummer.

Kan man vara skriven både i Sverige och Spanien?

Eftersom både Sverige och Spanien ingår i EU får du vistas eller bo i Spanien i 3 månader utan några ytterligare åtgärder förutom att ha ditt svenska pass med dig.

Hur ser ett spanskt NIE Nummer ut?

Vad gör en NIE Nummer ser ut? Om er NIE Nummer består av en bokstav följt av sju nummer följt av en annan bokstav. Om du fick ditt nummer före juli 2008 blir startbokstaven X och slutbokstaven Y. Din NIE Nummer krävs för att köpa en egendom, båt eller bil och krävs när du börjar arbeta eller hävdar förmåner.

Vad kostar NIE Nummer?

NIE-nummer via NIE-konsult Det är svårt att säga vad det kostar, men runt 75 euro per NIE-nummer kan man få betala.

Hur länge får man ha sin bil i Spanien?

Om du inte är resident i Spanien får du köra en svenskregistrerad bil, så länge den är maximalt sex månader i landet. Om den är längre än sex månaders ska den enligt reglerna registreras om till spanska skyltar.

Vad innebär det att vara resident i Spanien?

Resident i Spanien eller inte – Den spanska utlänningslagstiftningen. Om du är resident eller inte i Spanien beror på hur många dagar du vistas i landet per år. Om du vistas mer än halva året (på skattespråk minst 183 dagar per år) är du resident i Spanien, vare sig du vill eller ej.

Hur ser ett spanskt personnummer ut?

Nie nummer är som sagt ett spanskt personnummer för utlänningar. Residencia är det man behöver ansöka om ifall man planerar att stanna i mer än 3 månader. Residencia ger dig tillåtelse att stanna i Spanien i mer än de 90 dagar som EU-medlemmar automatiskt får stanna i landet.