:

Hur stort Dörrhål?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stort Dörrhål?
 2. Hur mäter man en innerdörr?
 3. Hur stor ska en dörr vara?
 4. Hur vet man Dörrstorlek?
 5. Hur mäter man modulmått?
 6. Hur bred måste en ytterdörr vara?
 7. Vad är inbyggnadsmått?
 8. Vad är Karmdagmått?

Hur stort Dörrhål?

I dörrbranschen talas det om modulmått. Dessa mått anger hålet i väggen där karmen skall monteras. Är hålet exempelvis 9 mm (bredd x höjd) så är modulmåttet 9×21. För att det skall finnas utrymme att justera karmen, tillverkas samtliga våra dörrar och karmar med justermån.

Hur mäter man en innerdörr?

Hur mäter jag modulmått på fönster och dörr?

 1. Lossa foder så att hålet i väggen friläggs.
 2. Mät bredd och höjd på hålet som fönstret eller dörren ska monteras i.
 3. Skulle inte modulmåttet finnas, mät även den gamla karmens yttermått.

Hur stor ska en dörr vara?

Fritt passagemått genom dörrarna bör vara minst 0,76 meter utom entrédörren till bostaden som bör vara 0,80 meter. Även om dörren är en pardörr ska personer med nedsatt rörelseförmåga självständigt kunna manövrera dörren så att fritt passagemått uppnås.

Hur vet man Dörrstorlek?

Alla fönster och dörrstorlekar anges i vad som kallas modulmått.

 • Modulmått motsvarar hur stort hålet i väggen är (hålmått) och anges alltid i. ...
 • Exempel: Modulmått 12 x 14, för att passa in fönstret så ska hålet i väggen vara. ...
 • Karmyttermått anges i mm och är ca 15-20 mm mindre än modulmåttet, för.

Hur mäter man modulmått?

B. Modulmått, om det inte redan sitter ett fönster

 1. Mät hålet i väggen där fönstret ska vara, bredd och höjd i mm.
 2. Räkna bort 20 mm från bredden, respektive höjden. Om hålet är 10 mm får vi 9 mm. ...
 3. I ovan punkt skall du alltså beställa ett fönster med karmyttermått 9 mm (BxH).

Hur bred måste en ytterdörr vara?

I Boverkets byggregler anges som råd att det fria passagemåttet för entredörrar, hissdörrar och korridordörrar bör vara minst 80 centimeter. minst 80 centimeter för dörrar till mindre rum, till exempel kontorsrum och mindre grupprum. Befintliga dörrar som har en fri passage bredd på minst 76 centimeter accepteras.

Vad är inbyggnadsmått?

För att få in hällen i rätt utrymme är det viktigt att du tittar på måttskissen så att du skär ut rätt storlek på hålet. De flesta 60-70 cm breda spishällar har samma inbyggnadsmått (5 mm) men kontrollera gärna en extra gång – se måttskiss i ordlistan.

Vad är Karmdagmått?

Fråga efter dörrens dagermått, karmdagmått, dörrbladsmått, öppningsmått eller passagemått. Kärt barn har många namn, men det viktiga är att du tar reda på dörrens svängradie + räknar med plats för din egen kropp så att du också ryms när dörren ska svängas upp och öppnas.