:

Hur återvinner man läskburkar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur återvinner man läskburkar?
 2. Vad är viktigt att återvinna?
 3. Hur transporteras Petflaskor?
 4. Var slänger man aluminiumburkar?
 5. Kan man återvinna polyuretan?
 6. Vad finns det för fördelar med att återvinna?
 7. Varför är det viktigt att återanvända?
 8. Vad händer med återvunna PET-flaskor?
 9. Hur har PET flaskan utvecklats genom historien?
 10. Var slänger man ölburkar?

Hur återvinner man läskburkar?

Lämnas till:

 • Återvinningsstation.
 • Återvinningscentral.
 • Kärl eller fack för metallförpackningar.

Vad är viktigt att återvinna?

Genom att sortera dina sopor väl, kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas både människor och miljö. Om det mesta kan återvinnas så att det kan bli nya produkter sparar vi både energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Hur transporteras Petflaskor?

Reader view

 1. Flaskorna tvättas i en fabrik.
 2. Sedan maler man dem till flakes. ( flingor)
 3. Av flingorna gör man rör.
 4. Rören transporteras till läskfabriken där rören blåses upp till stora eller små plastflaskor som fylls med dryck.

Var slänger man aluminiumburkar?

Metallförpackningar lämnar du på återvinningsstationen eller i ditt soprum om du har behållare för det där. Du kan också beställa hämtning av metallförpackningar hemma. I behållaren för metall lämnar du förpackningar av stål, plåt och aluminium.

Kan man återvinna polyuretan?

De så kallade härdplasterna är därför svårare att återvinna eftersom de inte går att forma om. Polyuretan är ett exempel, som används som foam eller skummaterial, i färger och i bindemedel.

Vad finns det för fördelar med att återvinna?

Fördelar med återvinning och återbruk

 • Vi sparar på naturresurser som skog, metaller, vatten, sand med mera.
 • Produktionen blir inte lika energikrävande eftersom återvunnet material redan är bearbetat.
 • Återvinningsprocessen kan skapa biogas som kan användas som bränsle.
 • Återbruk innebär att vi minskar mängden avfall.

Varför är det viktigt att återanvända?

Att återanvända kläder har många fördelar. Förutom att det är en miljövinst, sparar du pengar, och om kläderna redan använts och tvättats, minskar risken för att plagget innehåller eventuella rester av kemikalier.

Vad händer med återvunna PET-flaskor?

De ofärgade PET-flaskorna blir till nya flaskor med endast ett minimalt tillskott av ny plast. De färgade flaskorna kan bli till exempel möbelstoppning, kläder eller leksaker. Även korkarna återvinns. De mals, tvättas och kan sen användas till att göra nya andra produkter.

Hur har PET flaskan utvecklats genom historien?

Den första plastflaskan för dryck användes först år 1970, tre år innan den första PET-flaskan tillverkades. Plastflaskor kan bestå av ett antal olika plastmaterial, bland annat HDPE, polypropen, polystyren och polyvinylklorid.

Var slänger man ölburkar?

Lämnas till:

 • Återvinningsstation.
 • Återvinningscentral.
 • Kärl eller fack för metallförpackningar.