:

Hur mycket tjänar man om man är arkitekt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar man om man är arkitekt?
 2. Hur mycket tjänar man som nyhetsreporter?
 3. Hur mycket tjänar man som rektor?
 4. Vad tjänar man mest pengar på?
 5. Hur mycket tjänar en arkitekt 2021?
 6. Vilken typ av arkitekt tjänar mest?
 7. Hur mycket tjänar en journalist på Aftonbladet?
 8. Hur länge måste man plugga för att bli journalist?
 9. Vilken rektor tjänar mest?
 10. Vad krävs för att bli rektor?
 11. Vilken slags arkitekt tjänar mest?
 12. Hur mycket tjänar en arkitekt på ett år?
 13. Vad gör en Byggarkitekt?

Hur mycket tjänar man om man är arkitekt?

Arkitekters lön Dels beroende på vilken sektor du jobbar inom (privat, kommunal eller statlig) samt vilken roll du har (medverkande arkitekt, handläggande arkitekt, ansvarig arkitekt eller chefsarkitekt). Medianlönen ca 10 år efter examen kan alltså hamna mellan 33 500 kr och 54 000 kr per månad.

Hur mycket tjänar man som nyhetsreporter?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201636 500 kronor37 100 kronor
201736 300 kronor37 700 kronor
201836 700 kronor37 000 kronor
201938 000 kronor39 200 kronor

Hur mycket tjänar man som rektor?

Medellönen för en skolledare var under 2020 ca. 55 200 kr. Rektorer i grundskola och gymnasium har en lön på mellan 49 500–79 000 kr per månad. En biträdande rektors lön varierar mellan 41 000 och 59 000 kr per månad och en rektor i förskolan mellan 44 500 och 59 800 kr per månad.

Vad tjänar man mest pengar på?

10 yrken med högst månadslön

 • Chefer inom bank, finans och försäkring 144 700 kr.
 • General-, landstings- och kommundirektörer 95 500 kr.
 • Mäklare inom finans 91 100 kr.
 • Ekonomi- och finanschefer 79 300 kr.
 • Specialistläkare 79 200 kr.
 • Fastighets- och förvaltningschefer 79 000 kr.
 • Traders och fondförvaltare 77 100 kr.

Hur mycket tjänar en arkitekt 2021?

De flesta arkitekter har en lön mellan 32 000 och 51 000 kronor, visar Arkitektens granskning av Sveriges Arkitekters lönestatistik. Den stora majoriteten av de anställda i arkitektkåren, 75 procent, har en lön mellan 32 000 och 51 000 kronor.

Vilken typ av arkitekt tjänar mest?

Vilken inkomst har en arkitekt i olika sektorer?

SektorMedellön
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman43 400 kronor

Hur mycket tjänar en journalist på Aftonbladet?

Enligt Calle Söderberg ligger den högsta månadslönen på redaktionen på 60 000 kronor. Den lägsta ligger på 25 600 kronor. Aftonbladets löner har de senaste åren lett till upprörda känslor och flera konflikter.

Hur länge måste man plugga för att bli journalist?

Journalistutbildningen finns på såväl högskolenivå som yrkeshögskola och folkhögskola. Högskoleutbildningen omfattar 3 års studier på heltid och kan sedan byggas på mot en mastersexamen. Det finns även kortare påbyggnadsutbildningar inom högskolan för den som redan har en akademisk examen i ett annat ämne.

Vilken rektor tjänar mest?

Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, toppar rektorernas löneliga med 226 644 kronor i månadslön. Av de statliga rektorerna ligger Ole Petter Ottersen vid Karolinska institutet högst, med 142 800 kronor i månaden. Den senaste statliga revisionen gäller från 1 oktober 2019 (se alla löner här).

Vad krävs för att bli rektor?

De allra flesta som blir rektorer har arbetat som lärare eller studie- och yrkesvägledare tidigare. Man läser då en statlig rektorsutbildning som erbjuds skolledare både inom det offentliga skolväsendet och på fristående skolor.

Vilken slags arkitekt tjänar mest?

Bland dem som inte är chefer och har en lön på 51 000 kronor eller mer är det vanligast att vara ansvarig arkitekt i privat sektor. Andra är handläggande arkitekter, både i kommunal och privat sektor och ytterligare några arbetar som stadsarkitekt eller specialist på en myndighet.

Hur mycket tjänar en arkitekt på ett år?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201537 500 kronor37 900 kronor
201638 900 kronor39 700 kronor
201739 400 kronor40 600 kronor
201838 100 kronor39 900 kronor

Vad gör en Byggarkitekt?

Arkitekter (byggnadsarkitekt) ritar byggnader av olika slag på uppdrag men kan även arbeta med t. ex. stadsplanering, kulturarvsfrågor eller i fastighetsföretag. Planeringsarkitekter planerar regioner, städer och områden, både nya och befintliga.