:

Hur fungerar en transformator enkelt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar en transformator enkelt?
 2. Hur räknar man ut transformator?
 3. Vem kom på transformatorn?
 4. Vad är transformera upp?
 5. Hur sker energiomvandlingen i en transformator?
 6. Vad slags ström måste transformatorn kopplas till för att fungera?
 7. Vad gör ett ställverk?
 8. Vad händer i en transformatorstation?
 9. Var sitter transformatorn?
 10. Kan man transformera likström?
 11. Varför lindas Lågspänningssidan närmast kärnan på en transformator?
 12. Varför fungerar bara en transformator med växelström?
 13. Hur fungerar en Magnetnål?
 14. Hur ser ett ställverk ut?
 15. Vad gör ett reläskydd?

Hur fungerar en transformator enkelt?

En växelström genom primärlindningen ger upphov till ett tidsvarierande magnetiskt fält i kärnan. Kärnan överför det magnetiska fältet till sekundärlindningen i vilken det induceras en spänning. Den enklaste transformatortypen består av en järnkärna och två metalltrådar som är lindade runt kärnan.

Hur räknar man ut transformator?

Det enkla sambandet mellan primär spänning VP och sekundär spänning VS är att spänningen förändras med förhållandet mellan antal varv med koppartråd på den primära nP och sekundära nS. Samtidigt finns ett samband mellan den primära strömåtgången IP och den ström vi plockar ut IS, sådant att VP * IP = VS * IS.

Vem kom på transformatorn?

Ottó BláthyTransformator / Uppfinnare

Vad är transformera upp?

Spolar kan användas till att omvandla spänning. Spänning kan transformeras, (omvandlas), både upp och ned. Den elektriska energi som kommer från generatorerna i våra kraftverk har en spänning på ungefär 20 000 V.

Hur sker energiomvandlingen i en transformator?

Omvandlingen sker genom att lindningarna har olika många varv. Om sekundärlindningen har hälften så många varv som primärlindningen blir spänningen halverad, en sekundärlindning med en tiondel så många varv som primärlindningen ger en tiondel så hög utspänning som inspänning.

Vad slags ström måste transformatorn kopplas till för att fungera?

Svar: Transformatorn fungerar genom induktion, vilket innebär att en ström induceras i sekundärspolen genom att den utsätts för ett varierande magnetiskt fält, som kommer från primärspolen.

Vad gör ett ställverk?

I varje knutpunkt i elnätet finns ställverk som fördelar strömmen ut till flera ledningar och bryter respektive öppnar för ström vid behov. Likt ett stort vägnät sträcker sig elnätet över Sverige med elledningar av olika storlek. I varje ”vägkorsning”, ända in i en industris egen elförsörjning, finns ett ställverk.

Vad händer i en transformatorstation?

Den vanligaste uppgiften för en transformatorstation är att omvandla elen till en lägre spänningsnivå och fördela ut till nya, mindre ledningar.

Var sitter transformatorn?

Sitter spottarna i taket och det är någon form av undertak, så ligger nog trafon ovan undertaket.

Kan man transformera likström?

Tyvärr kan du inte transformera likström. Det du får göra är att koppla in din likström i en transistor som riktar om till AC, in i trafon och sen in i en likriktarbrygga. =P.

Varför lindas Lågspänningssidan närmast kärnan på en transformator?

Transformatorns kärna består av stålplåtar och lindningarna är av koppar eller aluminium, som är isolerade med ett lackskikt eller cellulosa. Vanligtvis är dessa distributionstransformatorer kopplade i D/Y eftersom de ska kunna ha enfaslaster på lågspänning sidan.

Varför fungerar bara en transformator med växelström?

Strömmen är jämn och magnetfältet likaså. Eftersom fältet är stadigt och inte förändras, induceras ingen spänning på sekundären och transformatorn ser bara ut som en normal spole av resistiv tråd till strömförsörjningen. Så transformatorer fungerar inte med likström.

Hur fungerar en Magnetnål?

Magnetnålen ställer sig att dess nordände följer fältlinjen mot magnetens sydände. I punkt Q ställer sig nålen således med nordänden rakt åt höger, medan vid punkt P pekar nålens nordände rakt mot magnetens sydände.

Hur ser ett ställverk ut?

Ställverket har en brytare för varje in- och utgående ledning som stänger eller öppnar för strömmen. Till varje brytare finns i sin tur en säkring kopplad, även kallad reläskydd. Reläskyddet slår ifrån när en felaktig spänning uppstår mellan faserna, och stänger därmed av strömmen.

Vad gör ett reläskydd?

Ett reläskydd fungerar i praktiken som en automatsäkring gör i hushållet, det ser till att strömmen blixtsnabbt slås ifrån och skyddar därigenom både människor och apparater.