:

Hur mycket kostar skolmaten per portion 2021?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket kostar skolmaten per portion 2021?
  2. Hur mycket pengar får en skola per elev?
  3. Vad kostar en portion mat på äldreboende?
  4. Hur mycket kostar en portion i fängelse?
  5. Hur mycket pengar går till skolan?
  6. Hur finansieras en skola?
  7. Är privat skola och friskola samma sak?

Hur mycket kostar skolmaten per portion 2021?

Vad kostar skolmaten? Maten som du får i skolan kostar ungefär 10,50 kronor per elev och dag. En portion mat väger ungefär 360 gram, det är 0,36 kg.

Hur mycket pengar får en skola per elev?

Det ger 117 124 kronor per elev. (Denna siffra beräknas genom att dra bort kostnader för skolskjutsar, elever i andra kommuners skolor samt elever i fristående skolor från hemkommunernas totala kostnader).

Vad kostar en portion mat på äldreboende?

Kostnaden för en matlåda skiljer mellan 102 och 27 kronor, visar en kartläggning från Socialstyrelsen. På äldreboende skiljer det tusenlappar i månaden. I dyraste kommunen kostar måltiderna 4 410 i månaden – mot 1 625 i billigaste. I Örebro län har Örebro kommun lägst avgift för mat på särskilt boende.

Hur mycket kostar en portion i fängelse?

De som avtjänar sitt straff i fängelse äter all sin mat på anstalten, både frukost, lunch och middag samt mellanmål. Matkostnaden @ som kan variera från anstalt till anstalt, bland annat beroende på anstaltens storlek @ uppgår för närvarande till ca 45 kr per intagen och dygn.

Hur mycket pengar går till skolan?

Vad kostar skolan totalt sett under ett år? Enligt SCB:s statistik var kommunernas kostnader för skolan och annan pedagogisk verksamhet sammanlagt knappt 310 miljarder år 2020. Förskolan kostade cirka 82 miljarder, grundskolan inklusive förskoleklass 139 miljarder och fritidshem 20 miljarder.

Hur finansieras en skola?

Skolorna ska följa skollagen men de lyder under en egen förordning. Verksamhe- ten finansieras genom offentliga medel – skolorna får bidrag för varje elev från kommunen och på gymna- siet har de även rätt att ta ut en mindre avgift.

Är privat skola och friskola samma sak?

Friskola, egentligen fristående skola, är en skola som inte drivs av offentliga sektorn, men som huvudsakligen finansieras av skattemedel. Detta skiljer friskolor från privatskolor, som helt eller delvis finansieras med elevavgifter.