:

Vad ska man tänka på när man laborerar?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man tänka på när man laborerar?
 2. Hur gör man en bra laboration?
 3. Hur vet man om man har egen brunn?
 4. Vad innebär det att ha egen brunn?
 5. Hur labbar man säkert?
 6. Vad ska man göra om man får frätande syra på sig?
 7. Hur ska man planera en labb?
 8. Vad finns det för felkällor?
 9. Hur vet man hur mycket vatten man har i brunnen?
 10. Hur vet man om dricksvattnet är dåligt?
 11. Hur fungerar vattenförsörjningen?
 12. Vad är en Vattenförening?
 13. Vad är en felkälla?
 14. Vad gör du om du fått frätande vätska på händerna?
 15. Hur neutraliserar man syra?

Vad ska man tänka på när man laborerar?

När du laborerar:

 1. Följ instruktionerna och hitta inte på något eget experiment utan att fråga din lärare först.
 2. Håll rent omkring dig.
 3. Häll aldrig tillbaka en kemikalie i den flaska eller burk du tog den ur.

Hur gör man en bra laboration?

Generellt innehåller en labbrapport därefter 4 underrubriker: Inledning, Metod, Resultat samt Diskussion.

 1. Inledning. Syftet med laborationen. ...
 2. Metod. Metoden (hur man utförde experimentet) ska beskrivas så tydligt att en läsare ska kunna göra en identisk laboration. ...
 3. Resultat. ...
 4. Diskussion, slutsats.

Hur vet man om man har egen brunn?

Kartvisaren "Brunnar" I kartvisaren ”Brunnar” kan du hämta uppgifter om en enskild brunns läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används till.

Vad innebär det att ha egen brunn?

Egen brunn innebär att du själv måste hålla koll på dricksvattnet och sköta om brunnen. Brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. Under sommaren kan tillflödet i brunnen vara lågt och med det ge försämrad vattenkvalité.

Hur labbar man säkert?

Nedanstående säkerhetsregler skall följas:

 1. Inga ytterkläder får finnas i labbsalen. ...
 2. Använd alltid skyddsförkläde/skyddsrock och skyddsplatta för bänken för att minska risken för skador på hud och kläder vid mindre spill. ...
 3. Bind upp håret om det är långt. ...
 4. Använd skyddsglasögon.

Vad ska man göra om man får frätande syra på sig?

Spola omedelbart och länge med mycket vatten. Frätskada ska behandlas av läkare. Vissa syror, till exempel myrsyra, kan tas upp genom huden och orsaka förgiftning. Ring Giftinformation och kontrollera risken.

Hur ska man planera en labb?

Fem saker att tänka på när du planerar dina laborationer

 1. Vad ska eleverna lära sig? ...
 2. Hur ser du till att eleverna fokuserar på det de ska lära sig? ...
 3. Vilka färdigheter/förmågor ska eleverna utveckla? ...
 4. Hur ska eleverna redovisa vad de lärt sig? ...
 5. Hur återkopplar du till eleverna att de lärt sig rätt?

Vad finns det för felkällor?

Felkällor – dåligt ord! Det kan vara både slumpmässiga, systematiska eller både och. Slumpmässiga osäkerheter minimerar man genom att göra många likvärdiga mätningar och sen ta medelvärdet av resultatet. Exempel: Man mäter inte lika exakt varje gång.

Hur vet man hur mycket vatten man har i brunnen?

Har du en grävd brunn finns det enkla sätt att hålla koll på vattennivån i brunnen. Det går ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.

Hur vet man om dricksvattnet är dåligt?

Dåligt vattentryck? Om du har dåligt vattentryck, kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Hur fungerar vattenförsörjningen?

Det är kommunen som producerar allt dricksvatten, förutom det som kommer från din egen brunn. Dricksvattnet produceras av råvatten. I Sverige har vi generellt god tillgång på råvatten, och vi använder både ytvatten och grundvatten i produktionen. Vi behöver alltså inte vara rädda för att vattnet ska ta slut.

Vad är en Vattenförening?

En VA-förening kan bildas av invånare som bor utanför det verksamhetsområde som kommunen ansvarar för att förse med vatten och avlopp. VA-föreningen bygger då ett eget ledningsnät och ansluter det till kommunens.

Vad är en felkälla?

Faktorer som orsakar missvisande resultat i en undersökning eller ett experiment kallas felkällor.

Vad gör du om du fått frätande vätska på händerna?

Om du jobbar med frätande ämnen är det särskilt viktigt att sköljningen med vatten påbörjas omedelbart och pågår under lång tid.

Hur neutraliserar man syra?

Baserna är syrornas motsats och smakar en aning tvålaktigt eller lutaktigt. Även baser kan vara frätande i koncentrerad form, men används i livsmedel utspädda och neutraliserade. Baser används för att höja pH i en produkt, det vill säga göra den mera alkalisk, och räknas därför också de som surhetsreglerande medel.