:

Vad har Rainman för diagnos?

Innehållsförteckning:

  1. Vad har Rainman för diagnos?
  2. Hur lång är Rainman?
  3. Vad är en Savant?
  4. Vad spelas på Oscarsteatern?
  5. Hur vet man om man har Aspergers syndrom?

Vad har Rainman för diagnos?

När filmen Rain Man kom 1988 sattes begreppet savant syndrom på kartan. Raymond är född med ett extraordinärt minne men är samtidigt rädd för förändringar och måste strikt följa sina rutiner.

Hur lång är Rainman?

2h 13mRain Man / Speltid

Vad är en Savant?

Personer med autism är ofta duktiga inom ett visst område, men några få besitter förmågan att exempelvis minnas förundransvärt långa sifferserier eller enorma mängder fakta. Detta kallas savant-fenomenet.

Vad spelas på Oscarsteatern?

Oscarsteatern, ofta benämnd Oscars, är en privatteater för operett och musikal belägen vid Kungsgatan 63 i Stockholm och är en del av Kungsbropalatset. Teatern är ritad i jugendstil av arkitekt Axel Anderberg och invigdes 6 december 1906. Salongen rymmer 905 personer.

Hur vet man om man har Aspergers syndrom?

Vissa egenskaper är vanliga om man har asperger Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner. Du kan ha svårt att uppfatta miner, kroppsspråk, ironi och osynliga regler i sociala sammanhang. Det kan vara svårt att få andra att förstå dig på rätt sätt. Vissa intressen kan ta upp mycket av din tid.