:

När skrevs Ramayana ner?

Innehållsförteckning:

 1. När skrevs Ramayana ner?
 2. Vad står det i Ramayana?
 3. Vem valde Sita?
 4. Vilka är de fyra vägarna för att nå befrielse att sluta återfödas?
 5. Vad menas med Samsara?
 6. Vilka var Rama och Sita och vad hände med dem?
 7. Vad betyder Sita på svenska?
 8. Vad är samsara och nirvana?
 9. Vad kallas Världssjälen inom hinduismen?

När skrevs Ramayana ner?

Runt år 1000 f. vt.

Vad står det i Ramayana?

Ramayana berättar om Ramas äventyr, vilken tillsammans med sina bröder var en inkarnation av guden Vishnu. Berövad sin kungatron i Ayodhya lierar sig Rama med apkungen Sugriva, och dennes general Hanuman. Slutligen dödar Rama demonen Ravana med en förgylld pil och återtar sin tron.

Vem valde Sita?

Rama ville inte längre ha henne som hustru då han ansåg att hennes fångenskap under en annan man kunde skada hans rykte. Sita bevisade då sin oskuld genom ett eldtest som hon klarade och Rama tog henne tillbaka. Därefter spreds ändå rykten om att Sita varit otrogen och då blev hon förskjuten av Rama.

Vilka är de fyra vägarna för att nå befrielse att sluta återfödas?

Att bryta återfödelsen

 • Själens befrielse.
 • Moksha och brahman.
 • Kunskapens väg – jnanayoga.
 • Arbetets väg – karmayoga.
 • Kärlekens väg – bhaktiyoga.

Vad menas med Samsara?

Samsara: Livets eviga hjul (kretslopp) av födelse, död och återuppståndelse. Yoga: Betyder förena eller enhet på sanskrit och används ofta som namn på de läror som visar vägar till befrielse och frälsning, d.v.s. för att få Atman att förenas med Brahman.

Vilka var Rama och Sita och vad hände med dem?

Enligt legenden var Rama en prins i Ayodhya. När han oskyldigt landsförvisad vandrade omkring tillsammans med sin hustru Sita och sina bröder blev Sita bortförd av demonkungen Ravana till dennes borg. Med hjälp av apkungen Hanuman och hans aparmé dödade Rama demonen och befriade Sita.

Vad betyder Sita på svenska?

Fransk form av det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig.

Vad är samsara och nirvana?

Samsara i buddhismen Buddhismen betraktar existensen som ett ständigt kretslopp av återfödelse. Återfödelse kan ske till många olika platser och livsformer, däribland gudar, titaner, människor, djur, spöken, och helvetesvarelser. Samsara sägs sakna början, och dess enda slut är nirvana/upplysning.

Vad kallas Världssjälen inom hinduismen?

Brahman (sanskrit: 'helig formel, bön') är ett centralt begrepp inom hinduismen och indisk filosofi. Brahman är "världssjälen" – det stora världsalltet, den gudomliga verkligheten – i vilken den egna själen, atman, försöker uppgå.