:

När fanns Mayariket?

Innehållsförteckning:

  1. När fanns Mayariket?
  2. Hur gick Mayafolket under?
  3. När blomstrade Mayakulturen?
  4. Var lever Mayafolket?
  5. Vilka slags offer gav man till gudarna?
  6. Vart tog mayafolket vägen?
  7. Varför föll mayariket?
  8. Vilket språk talar man i Mexico?

När fanns Mayariket?

Ett ursprungligt mayafolk hade under århundraden kommit att isoleras i olika stammar, som ofta levde under i övrigt skiftande betingelser. Maya hade sin storhetstid under åren 250–950.

Hur gick Mayafolket under?

Efter många hårda år var det till slut en hundraårig torka på 1000-talet som blev dödsstöten för det storslagna Mayariket, menar forskarna. Johan Normark är arkeolog vid Göteborgs universitet och har forskat länge på Mayafolket och deras kultur.

När blomstrade Mayakulturen?

Mayakulturen blomstrade som en högkultur under ca 3500 år. Många har fått lära sig att det var spanjorernas ankomst och invasion av de mellanamerikanska länderna som ledde till att mayakulturen gick tillbaka och slutligen föll samman. Detta är inte sant eftersom mayakulturen hade börjat förfalla långt före 1500-talet.

Var lever Mayafolket?

Mayafolket har levt på Yucatánhalvön i Centralamerika i över 3000 år. I det område som idag tillhör Mexico, Guatemala och Belize lever Mayakulturen kvar.

Vilka slags offer gav man till gudarna?

Tuggummi – gummi gjort av kåda från specifika träd tuggades som ett slags tandborstning. Popcorn – aztekerna åt stora mängder popcorn, som de tillagade över eldar. Popcorn offrades även till gudarna.

Vart tog mayafolket vägen?

Mellan åren 8 slutade det ena samhället efter det andra att resa stenskulpturer. Härskare, präster, adelsmän försvann från sina hem; palats och tempel förföll, djungeln tog ruinerna i besittning och städerna övergavs nästan helt. Orsaken till den totala undergången är fortfarande inte definitivt utredd.

Varför föll mayariket?

Berggrunden på Yucatanhalvön består av karst, en porös kalksten där regnvattnet snabbt försvinner ner i marken om det inte samlas upp i cisterner. Enligt Diamond var det skogsskövling, erosion, vattenbrist och kroniska inbördeskrig som fick Mayariket på fall.

Vilket språk talar man i Mexico?

Mexiko är det land i världen med flest spansktalande och en stor majoritet av de 131 miljoner invånarna talar flytande spanska, de flesta av dem enspråkigt. Spanskan är därför de facto erkänt som landets officiella språk, utan att förhållandet registrerats.