:

Vad stämmer om personer som har samma Demensdiagnos?

Innehållsförteckning:

  1. Vad stämmer om personer som har samma Demensdiagnos?
  2. Vad är det man dör av när man har demens?
  3. Vad är Lewy body demens Vad finns för symtom?
  4. Hur många personer med demenssjukdom?
  5. Vad är vaskulära sjukdomar?
  6. Vad gör en demenssjuksköterska?

Vad stämmer om personer som har samma Demensdiagnos?

Hur länge en person kan leva med demens kan man aldrig säga. Det finns många olika slags demenssjukdomar och de utvecklar sig olika hos olika individer. Vissa kan leva många år med sin sjukdom, andra har en sjukdom med mer aggressivt förlopp.

Vad är det man dör av när man har demens?

Sjukdomen gör att vissa nervceller i hjärnan dör, vilket leder till att man blir glömsk, får svårt att känna igen sina nära och kära och att orientera sig i tid och rum. Sjukdomen är kronisk och ger en förkortad livslängd. Det saknas idag effektiva behandlingar som kan motverka eller bota Alzheimer.

Vad är Lewy body demens Vad finns för symtom?

Personer med Lewykroppsdemens har även symtom som vid Parkinsons sjukdom som förlångsamning, muskelstelhet, framåtlutad gång med små steg, stel mimik. Lewykroppsdemens leder till en gradvis försämring av motorik och kognitiva förmågor. Det finns för närvarande ingen bot eller speciell behandling mot Lewy body demens.

Hur många personer med demenssjukdom?

Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Varje år insjuknar mellan 20 000 och 25 000 svenskar i en demens- sjukdom och ungefär lika många med demenssjukdom dör.

Vad är vaskulära sjukdomar?

Vaskulär demens, som också kallas blodkärlsdemens, orsakas av minskat blodflöde i kärlen i hjärnan och kan yttra sig plötsligt. Symtom på blodkärlsdemens kan vara minnessvårigheter, nedsatt språkförmåga och hallucinationer. Vaskulär demens är den näst vanligaste demenssjukdomen.

Vad gör en demenssjuksköterska?

Demenssjuksköterskan är en resursperson för anhöriga och personer med demenssjukdom. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning, handledning och utbildning för personal inom äldreomsorgen. Sjuksköterskan är även en länk till primärvården.