:

Hur mycket salt är farligt för barn?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket salt är farligt för barn?
  2. Hur påverkar salt blodtrycket?
  3. Vad händer om barn får i sig salt?
  4. Hur ökar salt blodtrycket?
  5. Är salt blodtryckshöjande?

Hur mycket salt är farligt för barn?

Barn och salt Salt påverkar inte bara blodtrycket hos vuxna utan även hos barn. Forskningen visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck som barn och högt blodtryck som vuxen. Därför är det bra att hålla nere mängden salt i familjens mat, och att inte lära barn att salta extra.

Hur påverkar salt blodtrycket?

En bristande jämvikt mellan vatten och natrium (som finns i vanligt bordssalt) kan vara en av de bidragande orsakerna till högt blodtryck (hypertoni) (se Faktaruta). En förklaring till detta kan vara att blodvolymen ökar då natrium blir kvar i kroppen, eftersom vatten alltid dras till natrium.

Vad händer om barn får i sig salt?

Enligt Livsmedelsverket och Vårdguiden bör man vara försiktig med att ge salt till barn under ett år. De menar att barnens outvecklade njurar inte klarar av att ta hand om salt i större mängder. Det rekommenderas även att laga eller köpa speciell mat till barnen.

Hur ökar salt blodtrycket?

Guyton menar att salt- balansen är den allt överskuggande faktorn för långsiktig blodtryckskontroll, genom att ett högt saltintag utlöser en mycket kraftfull reflex där ökad blodvolym höjer blodtrycket och därmed saltutsöndringen (renal blood volume pressure reflex).

Är salt blodtryckshöjande?

Om du äter för lite salt återvinner din kropp natrium från primärurinen genom att utsöndra de blodtryckshöjande hormonerna renin, angiotensin och aldosteron. Om du äter mindre än fem gram salt per dag tvingas din kropp öka mängden blodtryckshöjande hormoner.