:

Vad gör man med gamla skolböcker?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man med gamla skolböcker?
  2. När får man litteraturlista?
  3. Hur viktigt är det med senaste upplagan?
  4. Var slänger man gamla skolböcker?
  5. Kan man slänga böcker i tidningsinsamlingen?
  6. Var slänger man inbundna böcker?
  7. När behöver man köpa kurslitteratur?
  8. Hur vet man om det är senaste upplagan?
  9. Är referenslitteratur obligatorisk?

Vad gör man med gamla skolböcker?

De böcker som sorterats som säljbara kan du antingen skänka till oss i våra butiker eller återvinningscentraler, eller sälja på begagnatmarknader som Bokbörsen och Tradera till exempel.

När får man litteraturlista?

Inför varje kurs får du en litteraturlista med den litteratur du behöver läsa. Ofta är den uppdelad i obligatorisk litteratur och referenslitteratur.

Hur viktigt är det med senaste upplagan?

Det är inte alltid nödvändigt att skaffa den senaste upplagan av en viss bok, men fråga din lärare för säkerhets skull!

Var slänger man gamla skolböcker?

Kan man slänga gamla böcker i pappersåtervinningen? Böcker med mjuka pärmar kan du lämna till pappersåtervinning tillsammans med gamla tidningar och returpapper. Enstaka böcker med hårda pärmar räknas som restavfall. Har du många böcker med hårda pärmar lämnar du dem på återvinningscentralen, som brännbart grovavfall.

Kan man slänga böcker i tidningsinsamlingen?

Ska böcker ändå slängas så ska pocketböcker helst sorteras som tidningar. Samma sak gäller inbundna böcker, fast då måste man först avlägsna pärmarna. Men det går lika bra att sortera böcker som hushållsavfall. Större mängder ska dock sorteras som grovsopor.

Var slänger man inbundna böcker?

Ska böcker ändå slängas så ska pocketböcker helst sorteras som tidningar. Samma sak gäller inbundna böcker, fast då måste man först avlägsna pärmarna. Men det går lika bra att sortera böcker som hushållsavfall. Större mängder ska dock sorteras som grovsopor.

När behöver man köpa kurslitteratur?

Ofta finns det en "kursbok", det vill säga en bok som du kommer behöva under hela kursen - den kan däremot vara bra att köpa då troligtvis flera studenter konkurrerar om några få låneexemplar. Därför kan det vara bra att vänta till första lektionen, seminariet eller föreläsningen innan du börjar köpa böcker.

Hur vet man om det är senaste upplagan?

Svar: En upplaga är det antal exemplar som en bok trycks i vid samma tillfälle. ”Vi trycker en första upplaga på 2 000 ex”, kan förläggaren säga. Första upplagan innebär med andra ord den första tryckningen, andra upplagan den andra tryckningen och så vidare.

Är referenslitteratur obligatorisk?

Du behöver helt enkelt läsa den obligatoriska litteraturen för att bli godkänd. Referenslitteratur är däremot frivillig litteratur för den som vill bli extra insatt i ett visst ämne. Det kan vara till exempel uppslagsverk eller biografier. Du måste alltså inte lägga pengar på referenslitteraturen om du inte själv vill.