:

Vilket land har högst medellivslängd i Afrika?

Innehållsförteckning:

  1. Vilket land har högst medellivslängd i Afrika?
  2. Vilket land har lägst medellivslängd?
  3. I vilken del av väderstreck i Afrika ligger Senegal?
  4. I vilket land år medellivslängden högst?
  5. Hur länge lever män i Ryssland?
  6. Hur är det att bo i Senegal?

Vilket land har högst medellivslängd i Afrika?

I tolv afrikanska länder har den förväntade medellivslängden sjunkit de senaste tio åren. Den som föds i Zimbabwe kan bara hoppas på att leva i 43 år, i Japan kan man se fram emot ett 83 år långt liv.

Vilket land har lägst medellivslängd?

Högst medellivslängd för kvinnor i Europa återfinns i Spanien medan den för män är högst på Island. Lägst är den bland kvinnor i Moldavien och bland män i Ryssland.

I vilken del av väderstreck i Afrika ligger Senegal?

Geografi och klimat Senegal ligger i Västafrika och är knappt hälften så stort som Sverige. Halvön Cap Vert, där huvudstaden Dakar ligger, är det afrikanska fastlandets västligaste punkt.

I vilket land år medellivslängden högst?

Kvinnor i Japan hade med 86,7 år den högsta medellivslängden i världen – knappt tre år högre än kvinnor i Sverige. Bland män var det islänningarna som toppade listan, både i Europa och i världen, med 81,3 år.

Hur länge lever män i Ryssland?

I Ryssland har den förväntade livslängden för landets män har stigit kraftigt de senaste åren. 2003 var medellivslängden för män bara 58 år (jämfört med 72 för kvinnor). Nu lever män i snitt tio år längre (68, kvinnor 78) och förklaringen är till stor del att mäns alkoholkonsumtion har sjunkit kraftigt.

Hur är det att bo i Senegal?

Senegal är i allmänhet ett tryggt resmål, även om kriminaliteten är utbredd och ficktjuvar och väskryckare, inklusive grövre våldsbrott, förekommer. Besökare bör tänka på att fattigdomen är utbredd i landet.