:

Hur många är organdonatorer?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många är organdonatorer?
 2. Hur länge kan man leva med ett transplanterat hjärta?
 3. Hur många är organdonatorer i Sverige?
 4. Vilket organ är det som transplanteras mest?
 5. Hur många är i behov av organdonation?
 6. Hur många sjuka människor väntar på organ av olika slag?
 7. Hur länge kan man leva med en transplanterad njure?
 8. Hur många överlever lungtransplantation?
 9. Hur ser Organdonationen ut världen över är vi bra på att ge organ i Sverige jämfört med andra länder?
 10. Kan man donera en halv lever?
 11. Hur många kan donera organ?
 12. Hur många människor kan en donator rädda?
 13. Hur många väntar på njurtransplantation?
 14. Hur lång tid tar en dialysbehandling?
 15. Hur ser prognosen ut vid njurtransplantationer?

Hur många är organdonatorer?

Tillgänglig statistik under de första 5 månaderna 2020 visar att både donation och trans- plantation fortgår, pandemin till trots. Sverige hade 191 faktiska organdonatorer under år 2019, vilket är det högsta donationsresultatet hittills i Sverige.

Hur länge kan man leva med ett transplanterat hjärta?

Överlevnaden efter en hjärttransplantation i Sverige idag är god. Av 100 hjärttransplanterade, i alla åldrar och med olika bakomliggande sjukdomar, så lever fler än 90 ett år efter transplantationen, fler än 80 fem år efter transplantationen och fler än 70 tio år efter transplantationen.

Hur många är organdonatorer i Sverige?

Under 2021 hade Sverige 192 faktiska organdonatorer. Det är den högsta siffran som noterats sedan den gemensamma statistiken för de skandinaviska länderna, Scandiatransplant, började redovisas.

Vilket organ är det som transplanteras mest?

Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa. De organ som främst transplanteras är njure, lever, hjärta och lungor.

Hur många är i behov av organdonation?

Just nu finns ett behov av ca 800 (792) organ. Så här se väntelistan ut just nu, organ för organ. Under första kvartalet januari-mars, 2022, var det 31 personer som avled eller permanent togs bort från väntelistan.

Hur många sjuka människor väntar på organ av olika slag?

800 väntar på nytt organ Över 800 människor i Sverige väntar på ett nytt organ, och ytterligare fler väntar på transplantation av till exempel hjärtklaffar, hornhinnor och hud.

Hur länge kan man leva med en transplanterad njure?

Patienter som transplanteras med levande givare har 50 % chans att fungera 20 år, jämfört med patienter som får en njure från avliden givare där 50 % av njurarna fungerar i cirka 12 år.

Hur många överlever lungtransplantation?

- Överlevnaden internationellt för vuxna som genomgår dubbel lungtransplantation är efter 1 år 83 %, 5 år 60 %, 10 år 38 % och efter 20 år 18 % (ISHLT för data t o m 2016). Medianöverlevnad för dubbellungtransplanterade är 7,6 år och för singel lungtransplanterade 4,7 år.

Hur ser Organdonationen ut världen över är vi bra på att ge organ i Sverige jämfört med andra länder?

Ändå är vi ett av de mest positiva länderna i världen till organdonation. Undersökningar har visat att över 85 % vill donera sina organ efter sin död. Vi måste bli bättre på att prata om organdonation i Sverige!

Kan man donera en halv lever?

I vissa fall kan man även donera en del av sin lever. Levern växer även den delvis ut igen. Risken att organet ska stötas bort minskar om mottagaren och givaren har liknande immunsystem, vilket är vanligt hos släktingar.

Hur många kan donera organ?

En avliden organdonator kan donera upp till 8 organ - hjärta, två lungor, lever, bukspottkörtel, tarm och två njurar. Vissa organ kan doneras även från levande individer. Det gäller då framför allt njurdonation, men även del av lever kan doneras från vuxen till barn.

Hur många människor kan en donator rädda?

Varje organdonator kan rädda upp till åtta människors liv. Även om årets resultat hittills är positivt är behovet av organ och vävnader fortsatt större än tillgången.

Hur många väntar på njurtransplantation?

Andelen som kommer från levande givare minskar. Antalet personer som väntar på en njure, men också transplantationerna, har ökat sedan 2010, Under 20 personer en njurtransplantation vilket är en minskning mot de före- gående tre åren.

Hur lång tid tar en dialysbehandling?

Det renade blodet går därefter tillbaka till patienten. Behandling ges vanligen 3 gånger/veckan och pågår oftast 4-5 timmar. Men det kan vara stora skillnader i tid och frekvens beroende på patientens tillstånd och grad av uremi. Normalt upplever patienten inget obehag under behandlingen.

Hur ser prognosen ut vid njurtransplantationer?

Patienter som transplanteras med levande givare har 50 % chans att fungera 20 år, jämfört med patienter som får en njure från avliden givare där 50 % av njurarna fungerar i cirka 12 år.