:

När grundades Sparta?

Innehållsförteckning:

  1. När grundades Sparta?
  2. Hur dog Leonidas?
  3. Vart ligger Sparta idag?
  4. Hur styrdes Sparta under antiken?
  5. Varför valde kungen att försvara sig just vid Thermopyle?
  6. Hur många slavar hade Sparta?
  7. Vad kännetecknades livet i Sparta av ge tre exempel?
  8. Vad hade Hellenerna gemensamt?
  9. När inföll den grekiska antiken?

När grundades Sparta?

Stadsstaten Sparta var en politisk och militär stormakt i antikens Grekland (se karta). Hela det spartanska samhället var militärt organiserat och genomsyrat av en säregen krigisk livsstil. Sparta växte fram redan på 950-talet f.Kr, men det var först på 500- och 400-talen som Sparta blev en ledande krigsmakt.

Hur dog Leonidas?

480 f.Kr.Leonidas I av Sparta / Dödsdatum

Vart ligger Sparta idag?

Sparta är en stad på halvön Peloponnesos i södra Grekland.

Hur styrdes Sparta under antiken?

Till skillnad från Athen var Sparta en extrem militärstat. Två kungar ledde landet om det var krig. Under dem fanns spartanerna som styrde i landet i fredstid. Under dem fanns perioikerna som saknade rösträtt men som arbetade med handel och hantverk.

Varför valde kungen att försvara sig just vid Thermopyle?

Grekernas försvarsstrategi byggde på att perserna kunde hållas utanför det grekiska hjärtlandet, både till sjöss och på land, och den samlade grekiska flottan, under Themistokles, avancerade nu för att få till stånd ett avgörande slag mot den persiska flottan, något som Leonidas försvar av Thermopyle köpt tid till.

Hur många slavar hade Sparta?

Årligt krig mot slavarna När stadsstaten var som starkast omkring år 500 före Kristus omfattade den mellan 20 000 och 35 000 fria män och kvinnor. Som jämförelse hade Aten år 431 före Kristus enligt den grekiske historikern Thukydides en befolkning av cirka 210 000 personer – stadens slavar icke medräknade.

Vad kännetecknades livet i Sparta av ge tre exempel?

Vad kännetecknade livet i Sparta? Ge tre exempel. Hela det spartanska samhället var militärt organiserat och genomsyrat av en säregen krigisk livsstil. Alla män i Sparta (spartanska manliga medborgare) tvungna att ta soldat examen, rättare sagt bli soldater.

Vad hade Hellenerna gemensamt?

Grekerna är hellener och sitt land kallar de för Hellas fortfarande. De talar grekiska medan alla andra pratar obegripligheter: barbarbar. Alla andra är alltså barbarer – ociviliserade livsformer.

När inföll den grekiska antiken?

Det antika Greklands storhetstid kan sägas börja redan under 700-talet f.Kr och varade fram till 300-talet f.Kr. Greklands geografiska läge vid Medelhavet kom att spela en viktig roll för handeln och spridandet av idéer i området.